Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3
Bruttoresultat 13,70 11 41,30 55,60 5
Resultat før skat (EBT) 6,50 2,90 22,50 27,40 -0,90
Nettoresultat 5 2,30 17,50 20,90 -0,70
Finansielle indtægter     46,10 61,80 15,50
Finansielle omkostninger     7,60 -12,70 2,40
EBIT          

Balance

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3
Egenkapital 337,60 354,50 348,90 352,30 348,90
Egenkapital (aktionærers andel) 337,60   348,90 352,30 348,90
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 869,80 865,20 842 846,80 842
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 457,80 433,30 413,40 416 413,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 74,40 77,40 79,70 78,50 79,70
Materielle aktiver 11,70 11,80 12 11,90 11,90
Finansielle aktiver 650,70 647,10 621,20 630,60 621,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 848,30 845,60 820,70 829,50 820,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11,10 11,10 16 11,70 16
Likvide beholdninger 8 5,90 2,40 2,50 2,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 21,50 19,60 21,30 17,30 21,30
Aktiver i alt 869,80 865,20 842 846,80 842
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger       0,90  

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,60 41 38,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 5,90 6,20 -2,20
EBIT-margin   45,90  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3
Bruttoresultat 13,70 11 41,30 55,60 5
Resultat før skat (EBT) 6,50 2,90 22,50 27,40 -0,90
Nettoresultat 5 2,30 17,50 20,90 -0,70
Finansielle indtægter     46,10 61,80 15,50
Finansielle omkostninger     7,60 -12,70 2,40
EBIT          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.