Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoresultat 4,10 23,30 11 5 5
Resultat før skat (EBT) 5,20 29,60 13,80 6,40 6,50
Bruttoresultat 16 61,60 20 16,90 13,70
Finansielle omkostninger   -15,40   6,20  
Finansielle indtægter       15,10  
EBIT          

Balance

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 357,60 353,60 353,60 3.412,60 337,60
Egenkapital (aktionærers andel) 357,60 353,60 353,60 3.412,60 337,60
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 878,60 867,10 867,10 863,60 869,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 425,20 440,80 440,80 445,70 457,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 92 70,10 70,10 74,40 74,40
Materielle aktiver 11,40 11,50 11,50 11,60 11,70
Finansielle aktiver 656,40 646,10 646,10 647,20 650,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 858,20 847,10 847,10 845,20 848,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 9 9,50 9,50 9,70 11,10
Likvide beholdninger 11,40 10,50 10,50 8,70 8
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20,40 20 20 18,40 21,50
Aktiver i alt 878,60 867,10 867,10 863,60 869,80
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 40,80 40,80 41,60 41
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 6,60 12,70 5,90 6,20
EBIT-margin       45,90

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoresultat 4,10 23,30 11 5 5
Resultat før skat (EBT) 5,20 29,60 13,80 6,40 6,50
Bruttoresultat 16 61,60 20 16,90 13,70
Finansielle omkostninger   -15,40   6,20  
Finansielle indtægter       15,10  
EBIT