Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoresultat 23,30 11 5 5 2,30
Resultat før skat (EBT) 29,60 13,80 6,40 6,50 2,90
Bruttoresultat 61,60 20 16,90 13,70 11
Finansielle omkostninger -15,40   6,20    
Finansielle indtægter     15,10    
EBIT          

Balance

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 353,60 353,60 3.412,60 337,60 354,50
Egenkapital (aktionærers andel) 353,60 353,60 3.412,60 337,60  
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 867,10 867,10 863,60 869,80 865,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 440,80 440,80 445,70 457,80 433,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 70,10 70,10 74,40 74,40 77,40
Materielle aktiver 11,50 11,50 11,60 11,70 11,80
Finansielle aktiver 646,10 646,10 647,20 650,70 647,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 847,10 847,10 845,20 848,30 845,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 9,50 9,50 9,70 11,10 11,10
Likvide beholdninger 10,50 10,50 8,70 8 5,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20 20 18,40 21,50 19,60
Aktiver i alt 867,10 867,10 863,60 869,80 865,20
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 40,80 40,80 41,60 41
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 6,60 12,70 5,90 6,20
EBIT-margin       45,90

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoresultat 23,30 11 5 5 2,30
Resultat før skat (EBT) 29,60 13,80 6,40 6,50 2,90
Bruttoresultat 61,60 20 16,90 13,70 11
Finansielle omkostninger -15,40   6,20    
Finansielle indtægter     15,10    
EBIT          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.