Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017H1 2017Y
Bruttoresultat 41,30 5 16,90 36,30 55,60
Resultat før skat (EBT) 22,50 -0,90 10,50 23,40 27,40
Nettoresultat 17,50 -0,70 8,20 18,20 20,90
Finansielle indtægter 46,10 15,50     61,80
Finansielle omkostninger 7,60 2,40     -12,70
EBIT          

Balance

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017H1 2017Y
Egenkapital 348,90 348,90 349,60 349,60 352,30
Egenkapital (aktionærers andel) 348,90 348,90     352,30
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 842 842 811,60 811,60 846,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 413,40 413,40 379,20 379,20 416
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 79,70 79,70 82,90 82,90 78,50
Materielle aktiver 12 11,90 12 12 11,90
Finansielle aktiver 621,20 621,20 589 589 630,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 820,70 820,70 788,40 788,40 829,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 16 16     11,70
Likvide beholdninger 2,40 2,40 8,50 8,50 2,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 21,30 21,30 23,30 23,30 17,30
Aktiver i alt 842 842 811,60 811,60 846,80
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger         0,90

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,60 41 38,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 5,90 6,20 -2,20
EBIT-margin   45,90  

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017H1 2017Y
Bruttoresultat 41,30 5 16,90 36,30 55,60
Resultat før skat (EBT) 22,50 -0,90 10,50 23,40 27,40
Nettoresultat 17,50 -0,70 8,20 18,20 20,90
Finansielle indtægter 46,10 15,50     61,80
Finansielle omkostninger 7,60 2,40     -12,70
EBIT          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.