Luxor B

(LUXOR B)
ISIN: DK0010213628

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y
Bruttoresultat 16,90 13,70 11 41,30 55,60
Resultat før skat (EBT) 6,40 6,50 2,90 22,50 27,40
Nettoresultat 5 5 2,30 17,50 20,90
Finansielle indtægter 15,10     46,10 61,80
Finansielle omkostninger 6,20     7,60 -12,70
EBIT          

Balance

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y
Egenkapital 3.412,60 337,60 354,50 348,90 352,30
Egenkapital (aktionærers andel) 3.412,60 337,60   348,90 352,30
Aktiekapital 100 100 100 100 100
Passiver i alt (balancesum) 863,60 869,80 865,20 842 846,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 445,70 457,80 433,30 413,40 416
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 74,40 74,40 77,40 79,70 78,50
Materielle aktiver 11,60 11,70 11,80 12 11,90
Finansielle aktiver 647,20 650,70 647,10 621,20 630,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 845,20 848,30 845,60 820,70 829,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 9,70 11,10 11,10 16 11,70
Likvide beholdninger 8,70 8 5,90 2,40 2,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 18,40 21,50 19,60 21,30 17,30
Aktiver i alt 863,60 869,80 865,20 842 846,80
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger         0,90

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,60 41 38,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 5,90 6,20 -2,20
EBIT-margin   45,90  

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 20179M 2017Y
Bruttoresultat 16,90 13,70 11 41,30 55,60
Resultat før skat (EBT) 6,40 6,50 2,90 22,50 27,40
Nettoresultat 5 5 2,30 17,50 20,90
Finansielle indtægter 15,10     46,10 61,80
Finansielle omkostninger 6,20     7,60 -12,70
EBIT