Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 10.676 14.390 3.714 3.658 3.498
Bruttoresultat 6.135 8.255 2.120 2.116 1.986
EBIT 3.014 4.070 1.056 1.041 957
Resultat før skat (EBT) 2.932 3.936 1.004 978 945
Nettoresultat 2.390 3.227 837 807 776
Aktionærers andel af resultat 2.389 3.226 837 807 776
Finansielle poster (netto) -74 -117 -43 -60 -9
Administrationsomkostninger -572 -792 -220 -192 -192
EBITDA 3.781 5.158 1.377 1.317 1.194
Produktionsomkostninger -4.541 -6.135 -1.594 -1.542 -1.512
Forsknings- og udviklingsomkostninger -1.416 -1.865 -449 -500 -465
Salgs- og distributionsomkostninger -1.158 -1.571 -413 -404 -369
Finansielle indtægter   47      
Finansielle omkostninger   -164      

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 10.958 11.438 11.438 10.958 10.720
Egenkapital (aktionærers andel) 10.945 11.425 11.425 10.945 10.707
Aktiekapital 594 594 594 594 594
Passiver i alt (balancesum) 18.997 19.697 19.697 18.997 18.858
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.117 5.525 5.525 5.117 4.995
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.922 2.734 2.734 2.922 3.143
Immaterielle aktiver 2.173 2.130 2.130 2.173 2.288
Materielle aktiver 9.302 9.698 9.698 9.302 9.258
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 12.339 12.862 12.862 12.339 12.416
Vare- og driftsbeholdninger 2.822 2.820 2.820 2.822 2.752
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.632 2.606 2.606 2.632 3.144
Likvide beholdninger 582 723 723 582 501
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.658 6.835 6.835 6.658 6.442
Aktiver i alt 18.997 19.697 19.697 18.997 18.858
Minoriteter (egenkapital) 13 13 13 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.039 8.259 8.259 8.039 8.138
Finansielle aktiver   1.034 20    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 28,20 28,30 28,40 28,50 27,40
EBITDA-margin 35,40 35,80 37,10 36 34,10
Bruttomargin 57,50 57,40 57,10 57,80 56,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   58,10      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   28,40      

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.167 -2.815 -2.484
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.392 -1.668 -1.349
Pengestrøm fra driften 3.679 4.063 3.840