Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 3.498 3.520 7.018 10.858 14.531
Bruttoresultat 1.986 2.033 4.019 6.296 8.413
EBIT 957 1.016 1.973 3.032 4.047
Resultat før skat (EBT) 945 1.009 1.954 2.908 3.876
Nettoresultat 776 807 1.583 2.326 3.120
EBITDA 1.194 1.270 2.464 3.771 5.114
Forsknings- og udviklingsomkostninger -465 -451 -916 -1.420 -1.913
Aktionærers andel af resultat 776 806 1.582 2.326 3.120
Finansielle poster (netto) -9 -5 -14 -116 -171
Administrationsomkostninger -192 -188 -380 -634 -831
Salgs- og distributionsomkostninger -369 -385 -754 -1.244 -1.619
Produktionsomkostninger -1.512 -1.487 2.999 -4.562 -6.118

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 10.720 10.233 10.720 10.730 11.267
Egenkapital (aktionærers andel) 10.707 10.219 10.707 10.723 11.254
Aktiekapital 594 610 594 610 610
Passiver i alt (balancesum) 18.858 18.532 18.858 18.057 18.373
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.995 5.036 4.995 4.223 4.577
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.143 3.263 3.143 3.098 2.529
Immaterielle aktiver 2.288 2.334 2.288 2.519 2.432
Materielle aktiver 9.258 8.885 9.258 8.564 8.926
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 12.416 12.025 12.416 11.799 12.236
Vare- og driftsbeholdninger 2.752 2.628 2.752 2.635 2.586
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.144 3.111 3.144 2.924 2.554
Likvide beholdninger 501 716 501 661 632
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.442 6.507 6.442 6.258 6.137
Aktiver i alt 18.858 18.532 18.858 18.057 18.373
Minoriteter (egenkapital) 13 14 13 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.138 8.299 8.138 7.321 7.106

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 27,40 28,90 28,10 27,90 27,90
EBITDA-margin 34,10 36,10 35,10 34,70 35,20
Bruttomargin 56,80 57,80 57,30 58 57,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         61,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         27,10

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.815 -2.484 -3.681
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.668 -1.188 -1.015
Pengestrøm fra driften 4.063 3.840 3.339