Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 10.858 3.538 3.740 7.278 3.580
Bruttoresultat 6.296 2.058 2.161 4.219 2.077
EBIT 3.032 963 1.010 1.973 1.059
Resultat før skat (EBT) 2.908 931 977 1.908 1.000
Nettoresultat 2.326 735 772 1.507 819
EBITDA 3.771 1.206 1.265 2.471 1.300
Forsknings- og udviklingsomkostninger -1.420 -477 -503 -980 -440
Aktionærers andel af resultat 2.326 736 771 1.507 819
Finansielle poster (netto) -116 -32 -33 -65 -57
Administrationsomkostninger -634 -224 -220 -444 -190
Salgs- og distributionsomkostninger -1.244 -405 -441 -846 -398
Produktionsomkostninger -4.562 -1.480 -1.579 -3.059 -1.503

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 10.730 10.676 10.954 10.676 10.736
Egenkapital (aktionærers andel) 10.723 10.663 10.940 10.663 10.723
Aktiekapital 610 610 610 610 610
Passiver i alt (balancesum) 18.057 18.060 18.865 18.060 18.057
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.223 4.138 4.504 4.138 4.223
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.098 3.246 3.407 3.246 3.098
Immaterielle aktiver 2.519 2.597 2.696 2.597 2.519
Materielle aktiver 8.564 8.507 8.663 8.507 8.564
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.799 11.914 12.212 11.914 11.799
Vare- og driftsbeholdninger 2.635 2.560 2.511 2.560 2.635
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.924 2.536 2.694 2.536 2.924
Likvide beholdninger 661 647 754 647 661
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.258 6.146 6.653 6.146 6.258
Aktiver i alt 18.057 18.060 18.865 18.060 18.057
Minoriteter (egenkapital) 13 13 14 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.321 7.384 7.911 7.384 7.321

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 27,90 27,20 27 27,10 29,60
EBITDA-margin 34,70 34,10 33,80 34 36,30
Bruttomargin 58 58,20 57,80 58 58
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q4 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.040 -1.647 -2.484 -2.484 -3.681
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -274 -617 -1.188 -1.188 -1.015
Pengestrøm fra driften 1.009 1.939 3.840 3.840 3.339

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.