Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 3.481 10.676 14.390 3.714 3.658
Bruttoresultat 1.933 6.135 8.255 2.120 2.116
EBIT 895 3.014 4.070 1.056 1.041
Resultat før skat (EBT) 860 2.932 3.936 1.004 978
Nettoresultat 697 2.390 3.227 837 807
Aktionærers andel af resultat 696 2.389 3.226 837 807
Finansielle poster (netto) -33 -74 -117 -43 -60
Administrationsomkostninger -191 -572 -792 -220 -192
Produktionsomkostninger -1.548 -4.541 -6.135 -1.594 -1.542
EBITDA 1.165 3.781 5.158 1.377 1.317
Forsknings- og udviklingsomkostninger -458 -1.416 -1.865 -449 -500
Salgs- og distributionsomkostninger -399 -1.158 -1.571 -413 -404
Finansielle indtægter     47    
Finansielle omkostninger     -164    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 10.928 10.958 11.438 11.438 10.958
Egenkapital (aktionærers andel) 10.914 10.945 11.425 11.425 10.945
Aktiekapital 582 594 594 594 594
Passiver i alt (balancesum) 20.931 18.997 19.697 19.697 18.997
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.560 5.117 5.525 5.525 5.117
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.903 2.922 2.734 2.734 2.922
Immaterielle aktiver 2.104 2.173 2.130 2.130 2.173
Materielle aktiver 10.376 9.302 9.698 9.698 9.302
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 13.620 12.339 12.862 12.862 12.339
Vare- og driftsbeholdninger 2.808 2.822 2.820 2.820 2.822
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.209 2.632 2.606 2.606 2.632
Likvide beholdninger 727 582 723 723 582
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.771 6.658 6.835 6.835 6.658
Aktiver i alt 20.391 18.997 19.697 19.697 18.997
Minoriteter (egenkapital) 14 13 13 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.463 8.039 8.259 8.259 8.039
Finansielle aktiver     1.034 20  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 25,70 28,20 28,30 28,40 28,50
Bruttomargin 57,80 57,50 57,40 57,10 57,80
EBITDA-margin 33,50 35,40 35,80 37,10 36
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     58,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     28,40    

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.167 -2.815 -2.484
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.392 -1.668 -1.349
Pengestrøm fra driften 3.679 4.063 3.840