Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 10.643 3.458 3.481 6.939 3.704
Bruttoresultat 5.877 1.887 1.933 3.820 2.057
EBIT 2.936 1.189 895 2.084 852
Resultat før skat (EBT) 2.740 1.109 860 1.969 771
Nettoresultat 2.233 898 697 1.595 638
Aktionærers andel af resultat 2.232 898 696 1.594 638
Finansielle poster (netto) -192 -80 -33 -113 -79
Administrationsomkostninger -646 -209 -191 -400 -246
Produktionsomkostninger -4.766 -1.571 -1.548 -3.119 -1.647
EBITDA 3.866 1.551 1.165 2.716 1.150
Forsknings- og udviklingsomkostninger -1.523 -545 -458 -1.003 -520
Salgs- og distributionsomkostninger -1.242 -399 -399 -798 -444
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 11.204 11.022 10.928 11.022 11.204
Egenkapital (aktionærers andel) 11.192 11.010 10.914 11.010 11.192
Aktiekapital 582 582 582 582 582
Passiver i alt (balancesum) 20.152 20.059 20.931 20.059 20.152
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.307 5.353 5.560 5.353 5.307
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.641 3.684 3.903 3.684 3.641
Immaterielle aktiver 1.942 1.972 2.104 1.972 1.942
Materielle aktiver 10.321 10.232 10.376 10.232 10.321
Finansielle og andre aktiver 1.054 875   975 1.054
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 13.317 13.250 13.620 13.250 13.317
Vare- og driftsbeholdninger 2.801 2.780 2.808 2.780 2.801
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.736 2.492 3.209 2.492 2.736
Likvide beholdninger 651 910 727 910 651
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.835 6.809 6.771 6.809 6.835
Aktiver i alt 20.152 20.059 20.391 20.059 20.152
Minoriteter (egenkapital) 12 12 14 12 12
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.948 9.037 9.463 9.037 8.948

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 27,60 34,40 25,70 30 23
Bruttomargin 55,20 54,60 57,80 55,10 55,50
EBITDA-margin 36,30 44,90 33,50 39,10 31
Organisk vækst -2 -2 -4 -3 1
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.557 -1.030 -429 -1.459 -1.098
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -143 177 -143 34 -177
Pengestrøm fra driften 2.624 1.051 563 1.614 1.010