Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 3.458 3.481 6.939 10.676 14.390
Bruttoresultat 1.887 1.933 3.820 6.135 8.255
EBIT 1.189 895 2.084 3.014 4.070
Resultat før skat (EBT) 1.109 860 1.969 2.932 3.936
Nettoresultat 898 697 1.595 2.390 3.227
Aktionærers andel af resultat 898 696 1.594 2.389 3.226
Finansielle poster (netto) -80 -33 -113 -74 -117
Administrationsomkostninger -209 -191 -400 -572 -792
Produktionsomkostninger -1.571 -1.548 -3.119 -4.541 -6.135
EBITDA 1.551 1.165 2.716 3.781 5.158
Forsknings- og udviklingsomkostninger -545 -458 -1.003 -1.416 -1.865
Salgs- og distributionsomkostninger -399 -399 -798 -1.158 -1.571
Finansielle indtægter         47
Finansielle omkostninger         -164

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 11.022 10.928 11.022 10.958 11.438
Egenkapital (aktionærers andel) 11.010 10.914 11.010 10.945 11.425
Aktiekapital 582 582 582 594 594
Passiver i alt (balancesum) 20.059 20.931 20.059 18.997 19.697
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.353 5.560 5.353 5.117 5.525
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.684 3.903 3.684 2.922 2.734
Immaterielle aktiver 1.972 2.104 1.972 2.173 2.130
Materielle aktiver 10.232 10.376 10.232 9.302 9.698
Finansielle og andre aktiver 875   975   1.034
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 13.250 13.620 13.250 12.339 12.862
Vare- og driftsbeholdninger 2.780 2.808 2.780 2.822 2.820
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.492 3.209 2.492 2.632 2.606
Likvide beholdninger 910 727 910 582 723
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.809 6.771 6.809 6.658 6.835
Aktiver i alt 20.059 20.391 20.059 18.997 19.697
Minoriteter (egenkapital) 12 14 12 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.037 9.463 9.037 8.039 8.259

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 34,40 25,70 30 28,20 28,30
Bruttomargin 54,60 57,80 55,10 57,50 57,40
EBITDA-margin 44,90 33,50 39,10 35,40 35,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         58,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         28,40

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.167 -2.815 -2.484
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.392 -1.668 -1.349
Pengestrøm fra driften 3.679 4.063 3.840