Novozymes B

(NZYM B)
ISIN: DK0060336014

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 10.676 3.498 3.520 7.018 3.658
Bruttoresultat 6.135 1.986 2.033 4.019 2.116
EBIT 3.014 957 1.016 1.973 1.041
Resultat før skat (EBT) 2.932 945 1.009 1.954 978
Nettoresultat 2.390 776 807 1.583 807
EBITDA 3.781 1.194 1.270 2.464 1.317
Forsknings- og udviklingsomkostninger -1.416 -465 -451 -916 -500
Aktionærers andel af resultat 2.389 776 806 1.582 807
Finansielle poster (netto) -74 -9 -5 -14 -60
Administrationsomkostninger -572 -192 -188 -380 -192
Salgs- og distributionsomkostninger -1.158 -369 -385 -754 -404
Produktionsomkostninger -4.541 -1.512 -1.487 2.999 -1.542

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 10.958 10.720 10.233 10.720 10.958
Egenkapital (aktionærers andel) 10.945 10.707 10.219 10.707 10.945
Aktiekapital 594 594 610 594 594
Passiver i alt (balancesum) 18.997 18.858 18.532 18.858 18.997
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.117 4.995 5.036 4.995 5.117
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.922 3.143 3.263 3.143 2.922
Immaterielle aktiver 2.173 2.288 2.334 2.288 2.173
Materielle aktiver 9.302 9.258 8.885 9.258 9.302
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 12.339 12.416 12.025 12.416 12.339
Vare- og driftsbeholdninger 2.822 2.752 2.628 2.752 2.822
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.632 3.144 3.111 3.144 2.632
Likvide beholdninger 582 501 716 501 582
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.658 6.442 6.507 6.442 6.658
Aktiver i alt 18.997 18.858 18.532 18.858 18.997
Minoriteter (egenkapital) 13 13 14 13 13
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.039 8.138 8.299 8.138 8.039

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 28,20 27,40 28,90 28,10 28,50
EBITDA-margin 35,40 34,10 36,10 35,10 36
Bruttomargin 57,50 56,80 57,80 57,30 57,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.815 -2.484 -3.681
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.668 -1.188 -1.015
Pengestrøm fra driften 4.063 3.840 3.339

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.