NTR Holding B

(NTR B)
ISIN: DK0010027671

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 23,10 64 81,60 17,50 25,20
Bruttoresultat 9,60 26,60 34,20 8 10,30
EBIT 2,40 6,40 7,30 1,60 3,20
Resultat før skat (EBT) 1,90 5,60 6,20 1,50 2,80
Nettoresultat 1,80 4,60 5,80 1,30 2,50
Finansielle indtægter     0,20    
Finansielle omkostninger -0,20 -0,80 -1,30 -0,10 -0,40

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 130,60 127,10 128,40 127,10 121,80
Egenkapital (aktionærers andel) 130,60 127,10 128,40 127,10 121,80
Aktiekapital 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Passiver i alt (balancesum) 165,90 156,30 156,10 156,30 160,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 19,50 12,60 16 12,60 15,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15,80 16,60 11,70 16,60 23,40
Immaterielle aktiver 112,70 114,70 113,50 114,70 119,60
Materielle aktiver 8,70 3,70 4 3,70 3,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 121,40 118,40 117,50 118,40 122,80
Vare- og driftsbeholdninger 18,50 14,40 19,30 14,40 13,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 10 8 8,70 8 11,30
Likvide beholdninger 14 13,40 8,60 13,40 10,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 44,50 37,90 38,60 37,90 38
Aktiver i alt 165,90 156,30 156,10 156,30 160,80
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 10,40 10 9 9,10 12,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     82,30    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     4,60    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 23,10 64 81,60 17,50 25,20
Bruttoresultat 9,60 26,60 34,20 8 10,30
EBIT 2,40 6,40 7,30 1,60 3,20
Resultat før skat (EBT) 1,90 5,60 6,20 1,50 2,80
Nettoresultat 1,80 4,60 5,80 1,30 2,50
Finansielle indtægter     0,20    
Finansielle omkostninger -0,20 -0,80 -1,30 -0,10 -0,40