NTR Holding B

(NTR B)
ISIN: DK0010027671

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
Nettoomsætning 64 17,50 25,20 46,50 79,90
Bruttoresultat 26,60 8 10,30 18,60 32,60
EBIT 6,40 1,60 3,20 4,80 5,20
Resultat før skat (EBT) 5,60 1,50 2,80 4,10 3,90
Nettoresultat 4,60 1,30 2,50 3,30 2,40
Finansielle indtægter         0,50
Finansielle omkostninger -0,80 -0,10 -0,40 -0,70 -1,80

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
Egenkapital 127,10 127,10 121,80 121,80 122,50
Egenkapital (aktionærers andel) 127,10 127,10 121,80 121,80 122,50
Aktiekapital 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Passiver i alt (balancesum) 156,30 156,30 160,80 160,80 162,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12,60 12,60 15,60 15,60 21,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,60 16,60 23,40 23,40 18,20
Immaterielle aktiver 114,70 114,70 119,60 119,60 118,70
Materielle aktiver 3,70 3,70 3,20 3,20 4,30
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 118,40 118,40 122,80 122,80 123
Vare- og driftsbeholdninger 14,40 14,40 13,40 13,40 18,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8 8 11,30 11,30 11,10
Likvide beholdninger 13,40 13,40 10,90 10,90 9,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 37,90 37,90 38 38 39,20
Aktiver i alt 156,30 156,30 160,80 160,80 162,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
EBIT-margin 10 9,10 12,70 10,30 6,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         75,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         2

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
Nettoomsætning 64 17,50 25,20 46,50 79,90
Bruttoresultat 26,60 8 10,30 18,60 32,60
EBIT 6,40 1,60 3,20 4,80 5,20
Resultat før skat (EBT) 5,60 1,50 2,80 4,10 3,90
Nettoresultat 4,60 1,30 2,50 3,30 2,40
Finansielle indtægter         0,50
Finansielle omkostninger -0,80 -0,10 -0,40 -0,70 -1,80