NTR Holding B

(NTR B)
ISIN: DK0010027671

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 25,20 46,50 63,70 79,90 19,30
Bruttoresultat 10,30 18,60 25,60 32,60 8
EBIT 3,20 4,80 4,60 5,20 1,40
Resultat før skat (EBT) 2,80 4,10 3,50 3,90 1,10
Nettoresultat 2,50 3,30 2,60 2,40 0,90
Finansielle indtægter       0,50  
Finansielle omkostninger -0,40 -0,70 -1,10 -1,80 -0,30

Balance

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Egenkapital 121,80 121,80 122,80 122,50 122,80
Egenkapital (aktionærers andel) 121,80 121,80   122,50  
Aktiekapital 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Passiver i alt (balancesum) 160,80 160,80 162,30 162,20 162,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15,60 15,60 16,40 21,50 16,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 23,40 23,40 23,10 18,20 23,10
Immaterielle aktiver 119,60 119,60 121 118,70 121
Materielle aktiver 3,20 3,20 3,30 4,30 3,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 122,80 122,80 124,30 123 124,30
Vare- og driftsbeholdninger 13,40 13,40 15,20 18,40 15,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11,30 11,30 8,20 11,10 8,20
Likvide beholdninger 10,90 10,90 11,30 9,70 11,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 38 38 38 39,20 38
Aktiver i alt 160,80 160,80 162,30 162,20 162,30
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT-margin 12,70 10,30 7,20 6,50 7,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       75,50  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       2  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 25,20 46,50 63,70 79,90 19,30
Bruttoresultat 10,30 18,60 25,60 32,60 8
EBIT 3,20 4,80 4,60 5,20 1,40
Resultat før skat (EBT) 2,80 4,10 3,50 3,90 1,10
Nettoresultat 2,50 3,30 2,60 2,40 0,90
Finansielle indtægter       0,50  
Finansielle omkostninger -0,40 -0,70 -1,10 -1,80 -0,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.