NTR Holding B

(NTR B)
ISIN: DK0010027671

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 63,70 22 22,40 44,30 19,30
Bruttoresultat 25,60 9,20 8,30 17,50 8
EBIT 4,60 1,90 1,30 3,10 1,40
Resultat før skat (EBT) 3,50 1,40 0,80 2,30 1,10
Nettoresultat 2,60 1,30 0,30 1,60 0,90
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,10 -0,40 -0,50 -0,80 -0,30

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 122,80 121,80 113 121,80 122,80
Aktiekapital 49,50 49,50 45,20 49,50 49,50
Passiver i alt (balancesum) 162,30 160,80 158,40 160,80 162,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16,40 15,60 20,80 15,60 16,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 23,10 23,40 24,60 23,40 23,10
Immaterielle aktiver 121 119,60 121 119,60 121
Materielle aktiver 3,30 3,20 3,40 3,20 3,30
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 124,30 122,80 124,40 122,80 124,30
Vare- og driftsbeholdninger 15,20 13,40 14,20 13,40 15,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,20 11,30 10,80 11,30 8,20
Likvide beholdninger 11,30 10,90 6,70 10,90 11,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 38 38 34 38 38
Aktiver i alt 162,30 160,80 158,40 160,80 162,30
Egenkapital (aktionærers andel)   121,80 113 121,80  
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 7,20 8,60 5,80 7 7,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 63,70 22 22,40 44,30 19,30
Bruttoresultat 25,60 9,20 8,30 17,50 8
EBIT 4,60 1,90 1,30 3,10 1,40
Resultat før skat (EBT) 3,50 1,40 0,80 2,30 1,10
Nettoresultat 2,60 1,30 0,30 1,60 0,90
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,10 -0,40 -0,50 -0,80 -0,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.