A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 9.540 28.837 39.019 10.182 10.077
EBIT 230 408 627 219 365
Resultat før skat (EBT) 2 146 238 92 294
Nettoresultat -656 3.148 3.221 73 360
Driftsomkostninger -8.304 -26.147 -35.213 -9.066 -8.939
Aktionærers andel af resultat -659 3.110 3.169 59 347
Finansielle poster (netto) -228 -262 -389 -127 -71
Af- og nedskrivninger -1.082 -2.452 -3.325 -873 -781
EBITDA 1.236 2.690 3.806 1.116 1.138
Finansielle indtægter     1.014    
Finansielle omkostninger     -1.403    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 32.843 34.116 33.392 33.392 34.116
Egenkapital (aktionærers andel) 32.083 33.352 32.621 32.621 33.352
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 61.701 61.787 56.636 56.636 61.787
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12.136 12.229 11.407 11.407 12.229
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16.722 15.442 11.837 11.837 15.442
Immaterielle aktiver 4.338 4.293 4.273 4.273 4.293
Materielle aktiver 37.474 30.759 30.275 30.275 30.759
Finansielle aktiver 3.288 3.503 3.259 3.259 3.503
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 45.100 38.555 37.807 37.807 38.555
Vare- og driftsbeholdninger 1.059 1.218 1.064 1.064 1.218
Likvide beholdninger 4.998 4.295 2.851 2.851 4.295
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 16.601 23.232 18.829 18.829 23.232
Aktiver i alt 61.701 61.787 56.636 56.636 61.787
Minoriteter (egenkapital) 760 764 771 771 764
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 28.858 27.671 23.244 23.244 27.671
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     3.759 3.759  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 2,40 1,40 1,60 2,20 3,60
EBITDA-margin 13 9,30 9,80 11 11,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     59    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     9,90    

Pengestrøm

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.302 -1.440 -6.648 -5.208 -465
Pengestrøm fra investeringsaktivitet 2.003 -487 979 1.466 1.035
Pengestrøm fra driften 1.482 1.871 3.225 1.354 1.085