A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 22.953 9.604 8.963 18.567 8.046
EBIT 322 302 700 1.002 4
Resultat før skat (EBT) -156 61 574 635 -101
Nettoresultat -1.550 -264 253 -11 -1.539
Driftsomkostninger -20.258 -7.545 -7.257 -14.802 -7.068
Af- og nedskrivninger -2.358 -1.852 -1.112 1.294 -798
EBITDA 2.695 2.059 1.706 3.765 978
Aktionærers andel af resultat -1.579 -269 245 -24 -1.555
Finansielle poster (netto) -478 -241 -126 -241 -105
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 30.954 32.349 32.316 32.349 30.954
Egenkapital (aktionærers andel) 30.121 31.523 31.429 31.523 30.121
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 60.260 61.310 60.428 61.310 60.260
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 14.909 10.839 10.168 10.839 14.909
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 14.397 18.122 17.944 18.122 14.397
Immaterielle aktiver 2.783 3.644 3.685 3.644 2.783
Materielle aktiver 28.065 41.227 41.814 41.227 28.065
Finansielle aktiver 4.107 4.494 4.969 4.494 4.107
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 34.955 50.016 50.468 50.016 34.955
Vare- og driftsbeholdninger 746 998 950 998 746
Likvide beholdninger 2.936 3.644 2.873 3.644 2.936
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 25.305 11.294 9.960 11.294 25.305
Aktiver i alt 60.260 61.310 60.428 61.310 60.260
Minoriteter (egenkapital) 833 826 887 826 833
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 29.306 28.961 28.112 28.961 29.306
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 1,40 3,10 7,80 5,40 0,10
EBITDA-margin 11,70 21,40 19 20,30 12,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20179M 2017Q1 2017H1 2017Q3 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -747 -893 -846   -144
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.336 -1.253 -1.996   -3.601
Pengestrøm fra driften 1.418 877 2.280 426 4.326

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.