A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 28.837 39.019 10.182 10.077 9.507
EBIT 408 627 219 365 46
Resultat før skat (EBT) 146 238 92 294 -25
Nettoresultat 3.148 3.221 73 360 26
Driftsomkostninger -26.147 -35.213 -9.066 -8.939 -8.624
Af- og nedskrivninger -2.452 -3.325 -873 -781 -903
Aktionærers andel af resultat 3.110 3.169 59 347 18
Finansielle poster (netto) -262 -389 -127 -71 -71
EBITDA 2.690 3.806 1.116 1.138 883
Finansielle indtægter   1.014      
Finansielle omkostninger   -1.403      

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 34.116 33.392 33.392 34.116 33.588
Egenkapital (aktionærers andel) 33.352 32.621 32.621 33.352 32.826
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 61.787 56.636 56.636 61.787 61.200
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12.229 11.407 11.407 12.229 10.490
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15.442 11.837 11.837 15.442 17.122
Immaterielle aktiver 4.293 4.273 4.273 4.293 4.304
Materielle aktiver 30.759 30.275 30.275 30.759 31.144
Finansielle aktiver 3.503 3.259 3.259 3.503 3.578
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 38.555 37.807 37.807 38.555 39.026
Vare- og driftsbeholdninger 1.218 1.064 1.064 1.218 1.161
Likvide beholdninger 4.295 2.851 2.851 4.295 2.613
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 23.232 18.829 18.829 23.232 22.174
Aktiver i alt 61.787 56.636 56.636 61.787 61.200
Minoriteter (egenkapital) 764 771 771 764 762
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 27.671 23.244 23.244 27.671 27.612
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   3.759 3.759    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 1,40 1,60 2,20 3,60 0,50
EBITDA-margin 9,30 9,80 11 11,30 9,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   59      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   9,90      

Pengestrøm

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.440 -6.648 -5.208 -465 -159
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -487 979 1.466 1.035 -520
Pengestrøm fra driften 1.871 3.225 1.354 1.085 353

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.