A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 9.627 9.540 19.167 28.837 39.019
EBIT 416 230 646 408 627
Resultat før skat (EBT) 246 2 248 146 238
Nettoresultat 153 -656 -503 3.148 3.221
Driftsomkostninger -8.270 -8.304 -16.571 -26.147 -35.213
Aktionærers andel af resultat 153 -659 -503 3.110 3.169
Finansielle poster (netto) -170 -228 -398 -262 -389
Af- og nedskrivninger -1.024 -1.082 -2.106 -2.452 -3.325
EBITDA 1.357 1.236 2.593 2.690 3.806
Finansielle indtægter         1.014
Finansielle omkostninger         -1.403

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 28.997 32.843 28.997 34.116 33.392
Egenkapital (aktionærers andel) 28.256 32.083 28.256 33.352 32.621
Aktiekapital 3.774 3.774 3.774 3.774 3.774
Passiver i alt (balancesum) 56.555 61.701 56.555 61.787 56.636
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.283 12.136 10.283 12.229 11.407
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17.275 16.722 17.275 15.442 11.837
Immaterielle aktiver 4.320 4.338 4.320 4.293 4.273
Materielle aktiver 37.162 37.474 37.162 30.759 30.275
Finansielle og andre aktiver 3.428 3.288 3.428 3.503 3.259
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 44.910 45.100 44.910 38.555 37.807
Vare- og driftsbeholdninger 1.101 1.059 1.101 1.218 1.064
Likvide beholdninger 4.961 4.998 4.961 4.295 2.851
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.645 16.601 11.645 23.232 18.829
Aktiver i alt 56.555 61.701 56.555 61.787 56.636
Minoriteter (egenkapital) 741 760 741 764 771
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 27.558 28.858 27.558 27.671 23.244
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)         3.759

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 4,30 2,40 3,40 1,40 1,60
EBITDA-margin 14,10 13 13,50 9,30 9,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         59
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         9,90

Pengestrøm

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -769 -1.302 -2.071 -1.440 -6.648
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -424 2.003 1.579 -487 979
Pengestrøm fra driften 1.170 1.482 2.652 1.871 3.225