A.P. Møller - Mærsk B

(MAERSK B)
ISIN: DK0010244508

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 9.507 9.253 18.760 22.953 30.945
EBIT 46 -3 347 322 641
Resultat før skat (EBT) -25 -123 -148 -156 25
Nettoresultat 26 2.762 2.788 -1.550 -1.164
Af- og nedskrivninger 903 -768 1.671 -2.358 -3.015
EBITDA 883 669 1.552 2.695 3.532
Aktionærers andel af resultat 18 2.745 2.763 -1.579 -1.205
Finansielle poster (netto) -71 -120 -191 -478 -616
Driftsomkostninger       -20.258 -27.420
Finansielle indtægter         1.382
Finansielle omkostninger         -1.998

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 33.588 34.313 33.588 30.954 31.425
Egenkapital (aktionærers andel) 32.826 33.504 32.826 30.121 30.609
Passiver i alt (balancesum) 61.200 61.639 61.200 60.260 63.227
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.490 10.127 10.490 14.909 14.757
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17.122 17.199 17.122 14.397 17.045
Immaterielle aktiver 4.304 4.316 4.304 2.783 4.365
Materielle aktiver 31.144 31.585 31.144 28.065 31.071
Finansielle aktiver 3.298 3.630 3.298 4.107 3.408
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 39.026 39.845 39.026 34.955 39.146
Vare- og driftsbeholdninger 1.161 952 1.161 746 974
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5.997   5.997   5.946
Likvide beholdninger 2.613 3.196 2.613 2.936 2.171
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 22.174 21.794 22.174 25.305 24.081
Aktiver i alt 61.200 61.639 61.200 60.260 63.227
Minoriteter (egenkapital) 762 809 762 833 816
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 27.612 27.326 27.612 29.306 31.802
Aktiekapital   3.774   3.774 3.774

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 0,50   1,90 1,40 2,10
EBITDA-margin 9,30 7 8,30 11,70 11,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         49,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         3,70

Pengestrøm

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -747 325     -144
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.336 -6.135     -3.601
Pengestrøm fra driften 1.418 2.596 1.171 426 4.326