North Media

(NORTHM)
ISIN: DK0010270347

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 569,60 899,40 881,10 739,60 1.012,40
EBIT 37 -0,50 -67,40 -16,50 -20,10
Resultat før skat (EBT) 64,90 28,60 -69,70   -15,20
Nettoresultat 50,20 28 -63,70   -11,90
Finansielle indtægter   4,60 0,30   0,50
Finansielle omkostninger -3,40 -7,80 -20,90   -8,30
Bruttoresultat   409,80 417,70   496,70

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 522,90 497,70 460,40 522
Egenkapital (aktionærers andel) 522,70 497,40 460,40 520,60
Aktiekapital 100,30 100,30 100,30 100,30
Passiver i alt (balancesum) 828,50 784,70 765,70 850,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 184,10 151,10 155,70 162
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 121,70 135,90 149,60 166,30
Immaterielle aktiver 53,70 55,50 54,80 115,40
Materielle aktiver 324,20 321,90 310,90 326,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 403,70 403 384,70 457,70
Vare- og driftsbeholdninger 4,20 5,50 6,30 10,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 81,40 80,90 79,60 78,10
Likvide beholdninger 39,70 40,30 56,50 92,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 424,80 381,70 381 392,60
Aktiver i alt 828,50 784,70 765,70 850,30
Minoriteter (egenkapital) 0,20 0,30   1,40

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 2015Q3
EBIT-margin 6,50 -0,10 -3 -0,10 -5,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   63,40 60,10 61,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   5,80 -13 -2,30  

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 569,60 899,40 881,10 739,60 1.012,40
EBIT 37 -0,50 -67,40 -16,50 -20,10
Resultat før skat (EBT) 64,90 28,60 -69,70   -15,20
Nettoresultat 50,20 28 -63,70   -11,90
Finansielle indtægter   4,60 0,30   0,50
Finansielle omkostninger -3,40 -7,80 -20,90   -8,30
Bruttoresultat   409,80 417,70   496,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.