North Media

(NORTHM)
ISIN: DK0010270347

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 899,40 427,30 881,10 739,60 1.012,40
Bruttoresultat 409,80 205,30 417,70   496,70
EBIT -0,50 -11,50 -67,40 -16,50 -20,10
Resultat før skat (EBT) 28,60 21,60 -69,70   -15,20
Nettoresultat 28 17,10 -63,70   -11,90
Finansielle indtægter 4,60 4,90 0,30   0,50
Finansielle omkostninger -7,80 -4,30 -20,90   -8,30

Balance

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y
Egenkapital 497,70 479,40 460,40 522
Egenkapital (aktionærers andel) 497,40 479,40 460,40 520,60
Aktiekapital 100,30 100,30 100,30 100,30
Passiver i alt (balancesum) 784,70 773 765,70 850,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 151,10 149,90 155,70 162
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 135,90 143,70 149,60 166,30
Immaterielle aktiver 55,50 57,10 54,80 115,40
Materielle aktiver 321,90 311,80 310,90 326,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 403 390,60 384,70 457,70
Vare- og driftsbeholdninger 5,50 7 6,30 10,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 80,90 71,10 79,60 78,10
Likvide beholdninger 40,30 27,70 56,50 92,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 381,70 382,40 381 392,60
Aktiver i alt 784,70 773 765,70 850,30
Minoriteter (egenkapital) 0,30     1,40
Finansielle aktiver   21,70    

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 2015Y 2015Q3
EBIT-margin -0,10 -2,70 -3 -0,10 -5,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 63,40   60,10 61,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 5,80   -13 -2,30  

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 899,40 427,30 881,10 739,60 1.012,40
Bruttoresultat 409,80 205,30 417,70   496,70
EBIT -0,50 -11,50 -67,40 -16,50 -20,10
Resultat før skat (EBT) 28,60 21,60 -69,70   -15,20
Nettoresultat 28 17,10 -63,70   -11,90
Finansielle indtægter 4,60 4,90 0,30   0,50
Finansielle omkostninger -7,80 -4,30 -20,90   -8,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.