Harboes Bryggeri B

(HARB B)
ISIN: DK0060014751

Resultatopgørelse

  2019Y 2019H1 2018Y 2017Y 2016Q2
Nettoomsætning 1.369,70 725,40 1.337,70 1.431,30 348,50
Bruttoresultat 257,30 150 260,80 -308,80 75,60
EBIT -5 17,30 10,10 50,10 16,20
Resultat før skat (EBT) -10,30 14,30 4,50 45,40 9,20
Nettoresultat -12,90 10,20 0,20 31,50 5
Finansielle indtægter 0,40 0,30 0,40 0,30 0,20
Finansielle omkostninger -5,80 -3,20 -6 -5 -1,30

Balance

  2019Y 2019H1 2018Y 2017Y 2016Q2
Egenkapital 707,80 757,60 750,90 758,70 724,10
Egenkapital (aktionærers andel) 707,70 757,50 750,80 758,70 724
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.283,50 1.280,20 1.304,30 1.356,70 1.285,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 367,20 292,60 335,80 352,30 284,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 208,50 230,10 217,60 245,80 277
Immaterielle aktiver 23,30 22,80 21,80 20,70 26,60
Materielle aktiver 760,40 798,70 797,50 773,80 687
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 812,40 859,80 854,40 871 784,20
Vare- og driftsbeholdninger 160,50 157,40 150 169,40 141
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 284,10 241,90 272,60 260,60 256
Likvide beholdninger 15,20 11,10 15,60 35,60 94,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 471 420,40 449,90 485,70 501,40
Aktiver i alt 1.283,50 1.280,20 1.304,30 1.356,70 1.285,60
Minoriteter (egenkapital) 0,10 0,10 0,10   100
Finansielle og andre aktiver         6

Nøgletal - hovedtal

  2019Y 2019H1 2018Y 2017Y 2016Q2
EBIT-margin -0,40 2,40 0,80 3,50 4,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 55,10   57,60 55,90  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -1,80        

Resultatopgørelse

  2019Y 2019H1 2018Y 2017Y 2016Q2
Nettoomsætning 1.369,70 725,40 1.337,70 1.431,30 348,50
Bruttoresultat 257,30 150 260,80 -308,80 75,60
EBIT -5 17,30 10,10 50,10 16,20
Resultat før skat (EBT) -10,30 14,30 4,50 45,40 9,20
Nettoresultat -12,90 10,20 0,20 31,50 5
Finansielle indtægter 0,40 0,30 0,40 0,30 0,20
Finansielle omkostninger -5,80 -3,20 -6 -5 -1,30