Harboes Bryggeri B

(HARB B)
ISIN: DK0060014751

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2
Nettoomsætning 1.337,70 696,40 1.431,30 599,50 348,50
Bruttoresultat 260,80 138,60 -308,80 115 75,60
EBIT 10,10 12,80 50,10 12,20 16,20
Resultat før skat (EBT) 4,50 10,10 45,40 -5,50 9,20
Nettoresultat 0,20 6,90 31,50 -8,70 5
Finansielle indtægter 0,40 0,30 0,30 3,30 0,20
Finansielle omkostninger -6 -3,10 -5 -7,80 -1,30

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2
Egenkapital 750,90 756,70 758,70 179,40 724,10
Egenkapital (aktionærers andel) 750,80 756,60 758,70 179,40 724
Aktiekapital 60 60 60 60 60
Passiver i alt (balancesum) 1.304,30 1.263,80 1.356,70 628,90 1.285,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 335,80 272,80 352,30 419,90 284,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 217,60 234,30 245,80 29,60 277
Immaterielle aktiver 21,80 21 20,70 21,90 26,60
Materielle aktiver 797,50 776,80 773,80 320,20 687
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 854,40 873,20 871 472,60 784,20
Vare- og driftsbeholdninger 150 163,70 169,40 64,90 141
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 272,60 203,20 260,60 85,80 256
Likvide beholdninger 15,60 10,20 35,60 1,80 94,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 449,90 390,60 485,70 156,30 501,40
Aktiver i alt 1.304,30 1.263,30 1.356,70 628,90 1.285,60
Minoriteter (egenkapital) 0,10 0,10     100
Finansielle aktiver   5,10     6

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2
EBIT-margin 0,80 1,80 3,50 2 4,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 57,60 8,70 55,90 56,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       4,70  

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2016Q2
Nettoomsætning 1.337,70 696,40 1.431,30 599,50 348,50
Bruttoresultat 260,80 138,60 -308,80 115 75,60
EBIT 10,10 12,80 50,10 12,20 16,20
Resultat før skat (EBT) 4,50 10,10 45,40 -5,50 9,20
Nettoresultat 0,20 6,90 31,50 -8,70 5
Finansielle indtægter 0,40 0,30 0,30 3,30 0,20
Finansielle omkostninger -6 -3,10 -5 -7,80 -1,30