NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 201,20 307,40 106,20 66 74,50
Nettoomsætning 2.184,30 3.007,20 822,90 733,20 752,60
Nettoresultat 150,80 235,60 84,80 48,40 56,60
Resultat før skat (EBT) 197,50 305,10 107,60 65,70 73,10
Bruttoresultat 375,90 541,20 165,30 121,50 135
Finansielle indtægter 6,80 11,20 4,40 4,10 1,80
Finansielle omkostninger -10,50 -13,50 -3 -4,30 -3,30

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 990,40 1.084,90 1.084,90 990,40 990,90
Egenkapital (aktionærers andel) 990,40 1.084,90 1.084,90 990,40 990,90
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 2.285,40 2.544,30 2.544,30 2.285,40 2.267,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 922,50 1.005 1.005 922,50 908
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 372,50 454,40 454,40 372,50 368,20
Immaterielle aktiver 213 432,20 432,20 213 209,30
Materielle aktiver 928 593,60 593,60 928 924,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.347,50 1.580,70 1.580,70 1.347,50 1.394,20
Vare- og driftsbeholdninger 1,60 1,70 1,70 1,60 1,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 488,90 500,60 500,60 488,90 487,90
Likvide beholdninger 83,60 107,50 107,50 83,60 82,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 937,90 963,60 963,60 937,90 872,90
Aktiver i alt 2.285,40 2.544,30 2.544,30 2.285,40 2.267,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 9,20 10,20 12,90 9 9,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   42,60      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   22,90      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 201,20 307,40 106,20 66 74,50
Nettoomsætning 2.184,30 3.007,20 822,90 733,20 752,60
Nettoresultat 150,80 235,60 84,80 48,40 56,60
Resultat før skat (EBT) 197,50 305,10 107,60 65,70 73,10
Bruttoresultat 375,90 541,20 165,30 121,50 135
Finansielle indtægter 6,80 11,20 4,40 4,10 1,80
Finansielle omkostninger -10,50 -13,50 -3 -4,30 -3,30