NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 142,20 44,10 45,50 89,60 52,50
Nettoomsætning 2.256,90 743,70 750 1.493,70 763,20
Nettoresultat 124,50 34,40 40,20 74,60 50
Resultat før skat (EBT) 154,10 43,30 51,30 94,70 59,40
Bruttoresultat 331,10 99,90 104,50 204,50 126,70
Finansielle indtægter 21,90 3,10 9,20 12,30 9,50
Finansielle omkostninger -9,90 -3,90 -3,40 -7,30 -2,70

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 1.101,10 1.096,80 1.068,10 1.096,80 1.101,10
Egenkapital (aktionærers andel) 1.100,10 1.096,80 1.068,10 1.096,80 1.100,10
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 2.751,20 2.666 2.573,10 2.666 2.751,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.182,60 1.114,50 1.048,80 1.114,50 1.182,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 468,50 454,70 456,20 454,70 468,50
Immaterielle aktiver 525,30 516,40 430,90 516,40 525,30
Materielle aktiver 940,90 935,90 959,30 935,90 940,90
Finansielle og andre aktiver 138,40 149,70 178,70 149,70 138,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.604,40 1.601,90 1.568,90 1.601,90 1.604,40
Vare- og driftsbeholdninger 1,30 1,50 1,80 1,50 1,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 536,70 473,20 482,50 473,20 536,70
Likvide beholdninger 100,80 100,20 76,70 100,20 100,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.146,80 1.064,10 1.004,20 1.064,10 1.146,80
Aktiver i alt 2.751,20 2.666 2.573,10 2.666 2.751,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 6,30 5,90 6,10 6 6,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT 142,20 44,10 45,50 89,60 52,50
Nettoomsætning 2.256,90 743,70 750 1.493,70 763,20
Nettoresultat 124,50 34,40 40,20 74,60 50
Resultat før skat (EBT) 154,10 43,30 51,30 94,70 59,40
Bruttoresultat 331,10 99,90 104,50 204,50 126,70
Finansielle indtægter 21,90 3,10 9,20 12,30 9,50
Finansielle omkostninger -9,90 -3,90 -3,40 -7,30 -2,70