NNIT A/S DKK10

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 201,20 74,50 60,70 135,20 66
Nettoomsætning 2.184,30 752,60 698,50 1.451,10 733,20
Nettoresultat 150,80 56,60 45,80 102,40 48,40
Resultat før skat (EBT) 197,50 73,10 58,70 131,80 65,70
Bruttoresultat 375,90 135 119,40 254,40 121,50
Finansielle indtægter 6,80 1,80 0,90 2,70 4,10
Finansielle omkostninger -10,50 -3,30 -2,90 -6,10 -4,30

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 990,40 990,90 928,60 990,90 990,40
Egenkapital (aktionærers andel) 990,40 990,90 928,60 990,90 990,40
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 2.285,40 2.267,10 2.121,50 2.267,10 2.285,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 922,50 908 816,50 908 922,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 372,50 368,20 376,40 368,20 372,50
Immaterielle aktiver 213 209,30 210 209,30 213
Materielle aktiver 928 924,80 940,60 924,80 928
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.347,50 1.394,20 1.414,80 1.394,20 1.347,50
Vare- og driftsbeholdninger 1,60 1,70 1,70 1,70 1,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 488,90 487,90 451,20 487,90 488,90
Likvide beholdninger 83,60 82,60 7,20 82,60 83,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 937,90 872,90 706,70 872,90 937,90
Aktiver i alt 2.285,40 2.267,10 2.121,50 2.267,10 2.285,40
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 9,20 9,90 8,70 9,30 9
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 201,20 74,50 60,70 135,20 66
Nettoomsætning 2.184,30 752,60 698,50 1.451,10 733,20
Nettoresultat 150,80 56,60 45,80 102,40 48,40
Resultat før skat (EBT) 197,50 73,10 58,70 131,80 65,70
Bruttoresultat 375,90 135 119,40 254,40 121,50
Finansielle indtægter 6,80 1,80 0,90 2,70 4,10
Finansielle omkostninger -10,50 -3,30 -2,90 -6,10 -4,30