NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 74,50 60,70 135,20 163,40 276,80
Nettoomsætning 752,60 698,50 1.451,10 2.079,70 2.891,90
Nettoresultat 56,60 45,80 102,40 130,10 216,50
Resultat før skat (EBT) 73,10 58,70 131,80 164,40 275,90
Bruttoresultat 135 119,40 254,40 348,60 529,40
Finansielle indtægter 1,80 0,90 2,70 3,60 5
Finansielle omkostninger -3,30 -2,90 -6,10 2,80 -6

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 990,90 928,60 990,90 907,60 1.005
Egenkapital (aktionærers andel) 990,90 928,60 990,90 907,60 1.005
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 2.267,10 2.121,50 2.267,10 1.707,90 1.828
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 908 816,50 908 713,30 739,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 368,20 376,40 368,20 86,90 83
Immaterielle aktiver 209,30 210 209,30 207,20 212,10
Materielle aktiver 924,80 940,60 924,80 530,20 574
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.394,20 1.414,80 1.394,20 822,90 871,20
Vare- og driftsbeholdninger 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 487,90 451,20 487,90 496,50 574,80
Likvide beholdninger 82,60 7,20 82,60 61,40 74,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 872,90 706,70 872,90 885 956,80
Aktiver i alt 2.267,10 2.121,50 2.267,10 1.707,90 1.828
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver       32,50  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 9,90 8,70 9,30 0,80 9,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         55
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         23,40

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 74,50 60,70 135,20 163,40 276,80
Nettoomsætning 752,60 698,50 1.451,10 2.079,70 2.891,90
Nettoresultat 56,60 45,80 102,40 130,10 216,50
Resultat før skat (EBT) 73,10 58,70 131,80 164,40 275,90
Bruttoresultat 135 119,40 254,40 348,60 529,40
Finansielle indtægter 1,80 0,90 2,70 3,60 5
Finansielle omkostninger -3,30 -2,90 -6,10 2,80 -6