NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 43,30 45,50 94,70 201,20 307,40
Nettoomsætning 743,70 750 1.493,70 2.184,30 3.007,20
Nettoresultat 34,40 40,20 74,60 150,80 235,60
Resultat før skat (EBT) 43,30 51,30   197,50 305,10
Bruttoresultat 99,90 104,50 204,50 375,90 541,20
Finansielle indtægter 3,10 9,20 12,30 6,80 11,20
Finansielle omkostninger -3,90 -3,40 -7,30 -10,50 -13,50

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 1.096,80 1.068,10 1.096,80 990,40 1.084,90
Egenkapital (aktionærers andel) 1.096,80 1.068,10 1.096,80 990,40 1.084,90
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 2.666 2.573,10 2.666 2.285,40 2.544,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.114,50 1.048,80 1.114,50 922,50 1.005
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 454,70 456,20 454,70 372,50 454,40
Immaterielle aktiver 516,40 430,90 516,40 213 432,20
Materielle aktiver 595,60 594,90 595,60 928 593,60
Finansielle og andre aktiver 489,90   489,90    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.601,90 1.568,90 1.601,90 1.347,50 1.580,70
Vare- og driftsbeholdninger 1,50 1,80 1,50 1,60 1,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 473,20 482,50 473,20 488,90 500,60
Likvide beholdninger 100,20 76,70 100,20 83,60 107,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.064,10 1.004,20 1.064,10 937,90 963,60
Aktiver i alt 2.666 2.573,10 1.666 2.285,40 2.544,30
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 43,30 6,10 6,30 9,20 10,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         42,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         22,90

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 43,30 45,50 94,70 201,20 307,40
Nettoomsætning 743,70 750 1.493,70 2.184,30 3.007,20
Nettoresultat 34,40 40,20 74,60 150,80 235,60
Resultat før skat (EBT) 43,30 51,30   197,50 305,10
Bruttoresultat 99,90 104,50 204,50 375,90 541,20
Finansielle indtægter 3,10 9,20 12,30 6,80 11,20
Finansielle omkostninger -3,90 -3,40 -7,30 -10,50 -13,50