NNIT

(NNIT)
ISIN: DK0060580512

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 2.079,70 688,70 715,30 1.404 675,60
Bruttoresultat 348,60 121,70 133,60 255,30 93,30
EBIT 163,40 60,20 72,80 133 30,60
Resultat før skat (EBT) 164,40 59 71,20 130,20 34,20
Nettoresultat 130,10 47,60 55,80 103,40 26,70
Finansielle indtægter 3,60 -310 2,10 1.745 1,90
Finansielle omkostninger 2,80 891 -3,70 4.547 -1,70

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 907,60 926,90 860,50 926,90 907,60
Egenkapital (aktionærers andel) 907,60 926,90   926,90 907,60
Aktiekapital 250 250 250 250 250
Passiver i alt (balancesum) 1.707,90 1.617,90 1.543,90 1.617,90 1.707,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 713,30 604,90 652,40 604,90 713,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 86,90 86,10 31 86,10 86,90
Immaterielle aktiver 207,20 207,80 32,90 207,80 207,30
Materielle aktiver 530,20 472,20 444,10 472,20 530,20
Finansielle aktiver 32,50       32,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 822,90 763,20 550,90 763,20 822,90
Vare- og driftsbeholdninger 1,70 2,40 2,40 2,40 1,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 496,50 486 419,20 486 496,50
Likvide beholdninger 61,40 97,90 262,70 97,60 61,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 885 854,70 993,10 854,70 885
Aktiver i alt 1.707,90 1.617,90 1.543,90 1.617,90 1.707,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 0,80 8,70 10,20 9,50 4,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 2.079,70 688,70 715,30 1.404 675,60
Bruttoresultat 348,60 121,70 133,60 255,30 93,30
EBIT 163,40 60,20 72,80 133 30,60
Resultat før skat (EBT) 164,40 59 71,20 130,20 34,20
Nettoresultat 130,10 47,60 55,80 103,40 26,70
Finansielle indtægter 3,60 -310 2,10 1.745 1,90
Finansielle omkostninger 2,80 891 -3,70 4.547 -1,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.