ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 58.711 73.592 19.641 19.767 19.303
EBIT 1.423 2.386 868 879 564
Resultat før skat (EBT) 959 1.796 713 720 414
Nettoresultat 437 291 567 407 185
Personaleomkostninger -37.394 -46.161 -12.225 -12.696 -12.473
Vareforbrug -5.675 -7.007 -1.856 -1.948 -1.871
Finansielle indtægter 24 37 7 10 7
Finansielle omkostninger -488 -627 -162 -169 -157
Af- og nedskrivninger -1.536 -1.805 -321 -164 -199
Aktionærers andel af resultat 432 281 565 407 184
Finansielle poster (netto) -434 -590 -155 -159 -150
EBITDA 2.959 4.191 1.189 1.043 763

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 12.669 12.472 12.669 12.196 13.790
Egenkapital (aktionærers andel) 12.657 12.458 12.657 12.183 13.778
Aktiekapital 185 185 185 185 185
Passiver i alt (balancesum) 49.239 49.811 49.239 49.117 49.967
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.644 17.508 16.644 16.920 16.176
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 19.926 19.831 19.926 20.001 20.001
Immaterielle aktiver 25.718 24.306 25.718 25.837 26.321
Materielle aktiver 1.709 1.558 1.709 1.640 1.592
Finansielle aktiver 1.076 1.010 1.076 1.103 1.070
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 28.503 26.874 28.503 28.580 28.983
Vare- og driftsbeholdninger 284 257 284 284 284
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.039 9.676 12.039 11.949 11.789
Likvide beholdninger 4.231 6.834 4.231 4.387 5.092
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20.736 22.937 20.736 20.537 20.984
Aktiver i alt 49.239 49.811 49.239 49.117 49.967
Minoriteter (egenkapital) 12 14 12 13 12
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.570 37.339 36.570 36.921 36.177

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 2,40 3,20 4,40 4,50 2,90
EBITDA-margin 5 5,70 6,10 5,30 4
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   25      

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2017Q2 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.723 938 408 -3.087
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -985 -2.335 -1.764 -748
Pengestrøm fra driften 3.347 3.613 360 3.690

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.