ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 58.711 19.767 19.303 39.070 19.641
EBIT 1.423 879 564 1.443 868
Resultat før skat (EBT) 959 720 414 1.134 713
Nettoresultat 437 407 185 703 567
Personaleomkostninger -37.394 -12.696 -12.473 -25.169 -12.225
Vareforbrug -5.675 -1.948 -1.871 -3.819 -1.856
Finansielle indtægter 24 10 7 17 7
Finansielle omkostninger -488 -169 -157 -326 -162
Af- og nedskrivninger -503   -120   -176
EBITDA 2.959 1.043 763 1.770 1.189
Aktionærers andel af resultat 432 407 184 703 565
Finansielle poster (netto) -434 -159 -150 -309 -155

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 12.669 12.196 13.790 12.196 12.669
Egenkapital (aktionærers andel) 12.657 12.183 13.778 12.183 12.657
Aktiekapital 185   185   185
Passiver i alt (balancesum) 49.239 49.117 49.967 49.117 49.239
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.644 16.920 16.176 16.920 16.644
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 19.926 20.001 20.001 20.001 19.926
Immaterielle aktiver 25.718 25.837 26.321 25.837 25.718
Materielle aktiver 1.709 1.640 1.592 1.640 1.709
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 28.503 28.580 28.983 28.580 28.503
Vare- og driftsbeholdninger 284 284 284 284 284
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.039 11.949 11.789 11.949 12.039
Likvide beholdninger 4.231 4.387 5.092 4.387 4.231
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20.736 20.537 20.984 20.537 20.736
Aktiver i alt 49.239 49.117 49.967 49.117 49.239
Minoriteter (egenkapital) 12 13 12 13 12
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.570 36.921 36.177 36.921 36.570
Finansielle aktiver   336 1.070 336  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 2,40 4,50 2,20 3,70 4,40
EBITDA-margin 5 5,30 4 4,50 6,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     27,60    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     1,30    

Pengestrøm

  2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 408 -3.087 -1.931
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.764 -748 -840
Pengestrøm fra driften 360 3.690 706

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.