ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 19.303 59.245 79,90 19.777 20.086
EBIT 564 2.911 4 1.249 740
Resultat før skat (EBT) 414 2.519 3,40 1.025 602
Nettoresultat 185 1.820 2 764 395
Personaleomkostninger -12.473 37.746 -50,20 -12.105 -12.824
Vareforbrug -1.871 -5.430 -7,30 -1.871 -1.881
Finansielle indtægter 7 21 38 3 -1
Finansielle omkostninger -157 -413 -576 -146 -137
Af- og nedskrivninger -120 -533 -0,70 -180 -310
EBITDA 763 3.203 4,70 1.431 1.050
Aktionærers andel af resultat 184 1.820 2 764 393
Finansielle poster (netto) -150 -392 -538 -143 -138

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 13.790 13.353 13,80 13.353 12.900
Egenkapital (aktionærers andel) 13.778 13.344 13,80 13.344 12.888
Aktiekapital 185       185
Passiver i alt (balancesum) 49.967 49.856 50,80 49.856 49.001
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.176 15.978 17 15.978 17.820
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 20.001 20.525 20,10 20.525 18.281
Immaterielle aktiver 26.321 27.144 26,70 27.144 27.425
Materielle aktiver 1.592 1.570 1,60 1.570 1.539
Finansielle aktiver 1.070   0,30   1.273
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 28.983 29.995 29,30 29.995 30.237
Vare- og driftsbeholdninger 284 301 0,30 301 299
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11.789 12.203 11,60 12.203 11.761
Likvide beholdninger 5.092 3.607 6,30 3.607 2.794
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20.984 19.861 21,50 19.861 18.764
Aktiver i alt 49.967 49.856 50,80 49.856 49.001
Minoriteter (egenkapital) 12 9   9 12
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.177 36.503 37 36.503 36.101

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 2,20 4,90 5 6,30 3,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 27,60   27,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 1,30        
EBITDA-margin 4 5,40 5,90 7,20 5,20

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 408 500 908 -3.087 -655
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.764 -105 -1.869 -748 -181
Pengestrøm fra driften 360 -781 -421 3.690 918

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.