ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 59.245 79,90 19.777 20.086 19.505
EBIT 2.911 4 1.249 740 734
Resultat før skat (EBT) 2.519 3,40 1.025 602 618
Nettoresultat 1.820 2 764 395 444
Personaleomkostninger 37.746 -50,20 -12.105 -12.824 -12.923
Vareforbrug -5.430 -7,30 -1.871 -1.881 -1.686
Finansielle indtægter 21 38 3 -1 18
Finansielle omkostninger -413 -576 -146 -137 -134
Af- og nedskrivninger -533 -0,70 -180 -310 -306
EBITDA 3.203 4,70 1.431 1.050 1.040
Aktionærers andel af resultat 1.820 2 764 393 444
Finansielle poster (netto) -392 -538 -143 -138 -116

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 13.353 13,80 13.353 12.900 13.038
Egenkapital (aktionærers andel) 13.344 13,80 13.344 12.888 13.027
Passiver i alt (balancesum) 49.856 50,80 49.856 49.001 49.193
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 15.978 17 15.978 17.820 17.819
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 20.525 20,10 20.525 18.281 18.336
Immaterielle aktiver 27.144 26,70 27.144 27.425 26.465
Materielle aktiver 1.570 1,60 1.570 1.539 1.575
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 29.995 29,30 29.995 30.237 29.300
Vare- og driftsbeholdninger 301 0,30 301 299 288
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12.203 11,60 12.203 11.761 11.852
Likvide beholdninger 3.607 6,30 3.607 2.794 3.971
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19.861 21,50 19.861 18.764 19.893
Aktiver i alt 49.856 50,80 49.856 49.001 49.193
Minoriteter (egenkapital) 9   9 12 11
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.503 37 36.503 36.101 36.155
Finansielle aktiver   0,30   1.273 1.260
Aktiekapital       185 185

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 4,90 5 6,30 3,70 3,80
EBITDA-margin 5,40 5,90 7,20 5,20 5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   27,20      

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 408 500 908 -3.087 -655
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.764 -105 -1.869 -748 -181
Pengestrøm fra driften 360 -781 -421 3.690 918