ISS

(ISS)
ISIN: DK0060542181

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Aktionærers andel af resultat 407 184 703 1.820 2
EBIT 879 564 1.443 2.911 4
EBITDA 1.043 763 1.770 3.203 4,70
Finansielle poster (netto) -159 -150 -309 -392 -538
Nettoomsætning 19.767 19.303 39.070 59.245 79,90
Nettoresultat 407 185 703 1.820 2
Resultat før skat (EBT) 720 414 1.134 2.519 3,40
Vareforbrug -1.948 -1.871 -3.819 -5.430 -7,30
Finansielle indtægter 10 7 17 21 38
Finansielle omkostninger -169 -157 -326 -413 -576
Personaleomkostninger -12.696 -12.473 -25.169 37.746 -50,20
Af- og nedskrivninger   -120   -533 -0,70

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 12.196 13.790 12.196 13.353 13,80
Egenkapital (aktionærers andel) 12.183 13.778 12.183 13.344 13,80
Passiver i alt (balancesum) 49.117 49.967 49.117 49.856 50,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 16.920 16.176 16.920 15.978 17
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 20.001 20.001 20.001 20.525 20,10
Immaterielle aktiver 25.837 26.321 25.837 27.144 26,70
Materielle aktiver 1.640 1.592 1.640 1.570 1,60
Finansielle aktiver 336 1.070 336   0,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 28.580 28.983 28.580 29.995 29,30
Vare- og driftsbeholdninger 284 284 284 301 0,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11.949 11.789 11.949 12.203 11,60
Likvide beholdninger 4.387 5.092 4.387 3.607 6,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 20.537 20.984 20.537 19.861 21,50
Aktiver i alt 49.117 49.967 49.117 49.856 50,80
Minoriteter (egenkapital) 13 12 13 9  
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 36.921 36.177 36.921 36.503 37
Aktiekapital   185      

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 4,50 2,20 3,70 4,90 5
EBITDA-margin 5,30 4 4,50 5,40 5,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   27,60     27,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   1,30      

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 408 500 -3.087 -1.931
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.764 -105 -748 -840
Pengestrøm fra driften 360 -781 3.690 706

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.