Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 13.921 18.117 4.196 4.633 4.703
Bruttoresultat 11.315 14.661 3.346 3.738 3.291
EBIT 4.453 5.301 848 1.447 1.050
Resultat før skat (EBT) 4.457 5.289 832 1.445 995
Nettoresultat 3.253 3.907 654 1.055 608
Aktionærers andel af resultat 3.253 3.907 654 1.055 608
Finansielle poster (netto) 4 -12 -16 -2 -55
Administrationsomkostninger -528 -762 -234 -186 -188
Produktionsomkostninger -2.606 -3.456 -850 -895 -992
Distributionsomkostninger -3.880 -5.277 -1.397 -1.288 -1.431
EBITDA 5.302 6.436 1.134 1.755 1.657
Forsknings- og udviklingsomkostninger -2.289 -3.277 -988 -817 -622
Finansielle indtægter   84      
Finansielle omkostninger   96     -55

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 13.536 14.251 14.251 13.536 12.559
Egenkapital (aktionærers andel) 13.536 14.251 14.251   12.559
Aktiekapital 995 996 996 995 995
Passiver i alt (balancesum) 22.402 23.011 23.011 22.402 21.703
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.873 7.576 7.576 7.873 8.052
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 993 1.184 1.184 993 1.092
Immaterielle aktiver 8.151 8.023 8.023 8.151 7.989
Materielle aktiver 1.954 2.018 2.018 1.954 1.946
Finansielle aktiver 1.047 1.321 1.321 1.047 1.253
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.152 11.362 11.362 11.152 11.188
Vare- og driftsbeholdninger 1.853 1.753 1.753 1.853 1.971
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.041 2.764 2.764 4.041 3.956
Likvide beholdninger 2.831 3.605 3.605 2.831 2.561
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.250 11.649 11.649 11.250 10.515
Aktiver i alt 22.402 23.011 23.011 22.402 21.703
Minoriteter (egenkapital)       995  
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.866 8.760 8.760 8.866 9.144

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 32 29,30 20,20 31,20 22,30
Bruttomargin 81,30 80,90 79,70 80,70 70
EBITDA-margin 38,10 35,50 27 37,90 35,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   61,90      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   29,60      

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.607 -24 -2.235 -2.006
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.907 -609 -1.830 -337
Pengestrøm fra driften 5.981 1.406 4.045 3.126

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.