Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 12.615 4.246 4.234 8.480 4.135
Bruttoresultat 10.179 3.431 3.409 6.840 3.339
EBIT 3.317 1.105 1.200 2.305 1.012
Resultat før skat (EBT) 3.339 1.078 1.231 2.309 1.030
Nettoresultat 2.437 788 898 1.686 751
Aktionærers andel af resultat 2.437 788 898 1.686 751
Finansielle poster (netto) 4 -27 31 4 18
Administrationsomkostninger -659 -206 -188 -394 -265
Produktionsomkostninger -2.436 -815 -825 -1.640 -795
EBITDA 4.216 1.403 1.495 2.898 1.318
Distributionsomkostninger -3.977 -1.371 -1.273 -2.644 -1.333
Forsknings- og udviklingsomkostninger -2.226 -749 -748 -1.497 -729
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 14.367 13.498 12.719 13.498 14.367
Egenkapital (aktionærers andel) 14.367 13.498 12.719 13.498 14.367
Aktiekapital 996 996 996 996 996
Passiver i alt (balancesum) 23.471 22.082 21.722 22.082 23.471
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.226 6.783 7.626 6.783 7.226
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.878 1.801 1.377 1.801 1.878
Immaterielle aktiver 9.962 9.870 7.910 9.870 9.962
Materielle aktiver 2.509 2.450 2.435 2.450 2.509
Finansielle og andre aktiver 1.197 1.184 1.280 1.184 1.197
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 13.668 13.504 11.625 13.504 13.668
Vare- og driftsbeholdninger 1.717 1.764 1.834 1.764 1.717
Likvide beholdninger 2.975 1.743 1.967 1.743 2.975
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 9.803 8.578 10.097 8.578 9.803
Aktiver i alt 23.471 22.082 21.722 22.082 23.471
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.104 8.584 9.003 8.584 9.104

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 26,30 26 28,30 27,20 24,50
Bruttomargin 80,70 80,80 80,50 80,70 80,80
EBITDA-margin 33,40 33 35,30 34,20 31,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.449 -12 -2.418 -2.430 -19
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -398 -221 -63 -284 -114
Pengestrøm fra driften 2.215 13 837 850 1.365