Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 4.585 12.842 17.234 4.348 4.283
Bruttoresultat 3.759 9.929 13.353 3.392 3.291
EBIT 1.656 3.476 4.408 1.415 1.050
Resultat før skat (EBT) 1.643 3.395 4.277 1.404 995
Nettoresultat 1.199 2.071 2.624 876 608
Distributionsomkostninger -1.286 4.194 242 1.330 -1.431
EBITDA 1.890 4.170 5.424 1.521 1.362
Forsknings- og udviklingsomkostninger -712 1.925 2.705 651 -622
Aktionærers andel af resultat 1.199 2.071 2.624 876 608
Finansielle poster (netto) -13 -81 -131 -11 -55
Administrationsomkostninger -153 576 833 198 -188
Produktionsomkostninger -826 2.913 5.649 956 -992
Finansielle indtægter     183    
Finansielle omkostninger     -314    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 11.633 11.545 10.638 11.545 10.695
Egenkapital (aktionærers andel) 11.633 11.545 10.638 11.545 10.695
Aktiekapital 995 995 995 995 992
Passiver i alt (balancesum) 19.753 20.257 17.150 20.257 19.199
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.995 6.856 3.461 6.856 6.643
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.125 1.856 3.051 1.856 1.861
Immaterielle aktiver 7.933 7.784 1.739 7.784 7.880
Materielle aktiver 1.960 1.923 1.470 1.923 1.938
Finansielle aktiver 1.310 1.253 7.105 1.253 1.373
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.193 10.960 10.314 10.960 11.191
Vare- og driftsbeholdninger 1.390 1.533 704 1.533 1.807
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.876 4.657 2.947 4.657  
Likvide beholdninger 1.771 2.087 1.680 2.087 1.443
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.560 9.297 6.836 9.297 8.008
Aktiver i alt 19.753 20.257 17.150 20.257 19.199
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.120 8.712 6.512 8.712 8.504

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 36,10 27,10 25,60 32,50 24,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 58,90   61,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 10,10   24    
EBITDA-margin 41,20 3.247 31,50 35 31,80
Bruttomargin 82 77,30 77,50 78 76,80

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.235 -1.285 -157 -1.442 -2.006
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.830 -547 30 -517 -337
Pengestrøm fra driften 4.045 566 651 1.217 3.126

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.