Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 4.246 4.234 8.480 13.921 18.117
Bruttoresultat 3.431 3.409 6.840 11.315 14.661
EBIT 1.105 1.200 2.305 4.453 5.301
Resultat før skat (EBT) 1.078 1.231 2.309 4.457 5.289
Nettoresultat 788 898 1.686 3.253 3.907
Aktionærers andel af resultat 788 898 1.686 3.253 3.907
Finansielle poster (netto) -27 31 4 4 -12
Administrationsomkostninger -206 -188 -394 -528 -762
Produktionsomkostninger -815 -825 -1.640 -2.606 -3.456
EBITDA 1.403 1.495 2.898 5.302 6.436
Distributionsomkostninger -1.371 -1.273 -2.644 -3.880 -5.277
Forsknings- og udviklingsomkostninger -749 -748 -1.497 -2.289 -3.277
Finansielle indtægter         84
Finansielle omkostninger         -96

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 13.498 12.719 13.498 13.536 14.251
Egenkapital (aktionærers andel) 13.498 12.719 13.498 13.536 14.251
Aktiekapital 996 996 996 995 996
Passiver i alt (balancesum) 22.082 21.722 22.082 22.402 23.011
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.783 7.626 6.783 7.873 7.576
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.801 1.377 1.801 993 1.184
Immaterielle aktiver 9.870 7.910 9.870 8.151 8.023
Materielle aktiver 2.450 2.435 2.450 1.954 2.018
Finansielle og andre aktiver 1.184 1.280 1.184 1.047 1.321
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 13.504 11.625 13.504 11.152 11.362
Vare- og driftsbeholdninger 1.764 1.834 1.764 1.853 1.753
Likvide beholdninger 1.743 1.967 1.743 2.831 3.605
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 8.578 10.097 8.578 11.250 11.649
Aktiver i alt 22.082 21.722 22.082 22.402 23.011
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 8.584 9.003 8.584 8.866 8.760

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 26 28,30 27,20 32 29,30
Bruttomargin 80,80 80,50 80,70 81,30 80,90
EBITDA-margin 33 35,30 34,20 38,10 35,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         61,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         29,60

Pengestrøm

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -12 -2.418 -2.430 -1.583 -1.607
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -221 -63 -284 -2.298 -2.907
Pengestrøm fra driften 13 837 850 4.575 5.981