Lundbeck

(LUN)
ISIN: DK0010287234

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 4.703 4.585 9.288 12.842 17.234
Bruttoresultat 3.291 3.759 7.577 9.929 13.353
EBIT 1.050 1.656 3.006 3.476 4.408
Resultat før skat (EBT) 995 1.643 3.012 3.395 4.277
Nettoresultat 608 1.199 2.198 2.071 2.624
Finansielle indtægter     6   183
Finansielle omkostninger -55       -314
Distributionsomkostninger -1.431 -1.286 -2.592 4.194 242
EBITDA 1.657 1.890 3.547 4.170 5.424
Forsknings- og udviklingsomkostninger -622 -712 -1.472 1.925 2.705
Aktionærers andel af resultat 608 1.199 2.198 2.071 2.624
Finansielle poster (netto) -55 -13 6 -81 -131
Administrationsomkostninger -188 -153 -342 576 833
Produktionsomkostninger -992 -826 -1.711 2.913 5.649

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 12.559 11.633 12.559 11.545 10.638
Egenkapital (aktionærers andel) 12.559 11.633 12.559 11.545 10.638
Aktiekapital 995 995 995 995 995
Passiver i alt (balancesum) 21.703 19.753 21.703 20.257 17.150
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.052 6.995 8.052 6.856 3.461
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.092 1.125 1.092 1.856 3.051
Immaterielle aktiver 7.989 7.933 7.989 7.784 1.739
Materielle aktiver 1.946 1.960 1.946 1.923 1.470
Finansielle aktiver 1.253 1.310 1.253 1.253 7.105
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.188 11.193 11.188 10.960 10.314
Vare- og driftsbeholdninger 1.971 1.390 1.971 1.533 704
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.956 3.876 3.956 4.657 2.947
Likvide beholdninger 2.561 1.771 2.561 2.087 1.680
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 10.515 8.560 10.515 9.297 6.836
Aktiver i alt 21.703 19.753 21.703 20.257 17.150
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 9.144 8.120 9.144 8.712 6.512

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 22,30 36,10 32,40 27,10 25,60
EBITDA-margin 35,20 41,20 38,20 3.247 31,50
Bruttomargin 70 82 81,60 77,30 77,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   58,90     61,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   10,10     24

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -2.235 -1.285 -157 -2.006 501
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.830 -547 30 -337 -2.842
Pengestrøm fra driften 4.045 566 651 3.126 197