Bang & Olufsen B

(BO)
ISIN: DK0010218429

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 909 601 1.510 2.455,90 3.285,50
Bruttoresultat 429,10 263,20 692,20 1.002 1.344,20
EBIT 89,80 5,30 95,10 67 122,10
Resultat før skat (EBT) 84,10 -5,60 78,50 56,30 117,50
Nettoresultat 67,40 -4,40 62,90 28,30 81,50
Finansielle indtægter 1,70 5,60 4,40 3 13,30
Finansielle omkostninger -7,40 -16,50 -21 -13,60 -17,90

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 1.623,30 1.698,40 1.623,30 1.622,70 1.709,50
Egenkapital (aktionærers andel) 1.623,30 1.698,40 1.623,30 1.622,70 1.709,50
Aktiekapital 432 432 432 432 432
Passiver i alt (balancesum) 2.833,90 2.809,40 2.833,90 2.793 2.920,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 964,70 854,90 964,70 828,20 913
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 245,90 253,10 245,90 339 295,90
Immaterielle aktiver 242,20 247,30 242,20 286,10 267,80
Materielle aktiver 177,10 187,20 177,10 189,50 184,20
Finansielle aktiver 30,70   30,70 51,50 39,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 705,70 735,80 705,70 802,40 755,90
Vare- og driftsbeholdninger 424,90 397,70 424,90 373,90 352,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 764,20 632,80 764,20 607,30 510
Likvide beholdninger 800,10 1.028,30 800,10 992,30 1.154,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.128,40 2.073,70 2.128,40 1.990,70 2.164,90
Aktiver i alt 2.833,90 2.809,40 2.833,90 2.793 2.920,80
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 9,90 0,90 6,30 2,20 3,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       58,10 58,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       1,70 4,90

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 909 601 1.510 2.455,90 3.285,50
Bruttoresultat 429,10 263,20 692,20 1.002 1.344,20
EBIT 89,80 5,30 95,10 67 122,10
Resultat før skat (EBT) 84,10 -5,60 78,50 56,30 117,50
Nettoresultat 67,40 -4,40 62,90 28,30 81,50
Finansielle indtægter 1,70 5,60 4,40 3 13,30
Finansielle omkostninger -7,40 -16,50 -21 -13,60 -17,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.