Bang & Olufsen B

(BO)
ISIN: DK0010218429

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 2.455,90 3.285,50 829,60 864,90 999
Bruttoresultat 1.002 1.344,20 342,20 354,90 411,10
EBIT 67 122,10 55,10 49,30 82,70
Resultat før skat (EBT) 56,30 117,50 61,20 49,60 76,80
Nettoresultat 28,30 81,50 53,20 26,10 56,80
Finansielle indtægter 3 13,30 6,10 1,80 0,50
Finansielle omkostninger -13,60 -17,90   -1,50 -6,40

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 1.622,70 1.709,50 1.709,50 1.622,70 1.585,40
Egenkapital (aktionærers andel) 1.622,70 1.709,50 1.709,50 1.662,70 1.585,40
Aktiekapital 432 432 432 432 432
Passiver i alt (balancesum) 2.793 2.920,80 2.920,80 2.793 3.002,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 828,20 913 913 828,20 1.069,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 339 295,90 295,90 339 347,90
Immaterielle aktiver 286,10 267,80 267,80 286,10 324,50
Materielle aktiver 189,50 184,20 184,20 189,50 185,40
Finansielle aktiver 51,50     51,50 52,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 802,40 755,90 755,90 802,40 873,10
Vare- og driftsbeholdninger 373,90 352,20 352,20 373,90 450,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 607,30 510 510 607,30 718,60
Likvide beholdninger 992,30 1.154,70 1.154,70 992,30 960,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.990,70 2.164,90 2.164,90 1.990,70 2.129,40
Aktiver i alt 2.793 2.920,80 2.920,80 2.793 3.002,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 2,20 3,70 6,60 5,70 8,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 58,10 58,50   58,10 52,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 1,70 4,90   1,60  

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 2.455,90 3.285,50 829,60 864,90 999
Bruttoresultat 1.002 1.344,20 342,20 354,90 411,10
EBIT 67 122,10 55,10 49,30 82,70
Resultat før skat (EBT) 56,30 117,50 61,20 49,60 76,80
Nettoresultat 28,30 81,50 53,20 26,10 56,80
Finansielle indtægter 3 13,30 6,10 1,80 0,50
Finansielle omkostninger -13,60 -17,90   -1,50 -6,40