Bang & Olufsen B

(BO)
ISIN: DK0010218429

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 601 2.455,90 3.285,50 829,60 864,90
Bruttoresultat 263,20 1.002 1.344,20 342,20 354,90
EBIT 5,30 67 122,10 55,10 49,30
Resultat før skat (EBT) -5,60 56,30 117,50 61,20 49,60
Nettoresultat -4,40 28,30 81,50 53,20 26,10
Finansielle indtægter 5,60 3 13,30 6,10 1,80
Finansielle omkostninger -16,50 -13,60 -17,90   -1,50

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 1.698,40 1.622,70 1.709,50 1.709,50 1.622,70
Egenkapital (aktionærers andel) 1.698,40 1.622,70 1.709,50 1.709,50 1.662,70
Aktiekapital 432 432 432 432 432
Passiver i alt (balancesum) 2.809,40 2.793 2.920,80 2.920,80 2.793
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 854,90 828,20 913 913 828,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 253,10 339 295,90 295,90 339
Immaterielle aktiver 247,30 286,10 267,80 267,80 286,10
Materielle aktiver 187,20 189,50 184,20 184,20 189,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 735,80 802,40 755,90 755,90 802,40
Vare- og driftsbeholdninger 397,70 373,90 352,20 352,20 373,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 632,80 607,30 510 510 607,30
Likvide beholdninger 1.028,30 992,30 1.154,70 1.154,70 992,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.073,70 1.990,70 2.164,90 2.164,90 1.990,70
Aktiver i alt 2.809,40 2.793 2.920,80 2.920,80 2.793
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   51,50     51,50

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 0,90 2,20 3,70 6,60 5,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   58,10 58,50   58,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   1,70 4,90   1,60

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 601 2.455,90 3.285,50 829,60 864,90
Bruttoresultat 263,20 1.002 1.344,20 342,20 354,90
EBIT 5,30 67 122,10 55,10 49,30
Resultat før skat (EBT) -5,60 56,30 117,50 61,20 49,60
Nettoresultat -4,40 28,30 81,50 53,20 26,10
Finansielle indtægter 5,60 3 13,30 6,10 1,80
Finansielle omkostninger -16,50 -13,60 -17,90   -1,50