Bang & Olufsen B

(BO)
ISIN: DK0010218429

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Nettoomsætning 2.220 710 909 601 1.510
Bruttoresultat 1.078 349 429,10 263,20 692,20
EBIT 125 30 89,80 5,30 95,10
Resultat før skat (EBT) 103 24 84,10 -5,60 78,50
Nettoresultat 79 15 67,40 -4,40 62,90
Finansielle indtægter 6 2 1,70 5,60 4,40
Finansielle omkostninger -28 -8 -7,40 -16,50 -21

Balance

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Egenkapital 1.508 1.508 1.623,30 1.698,40 1.623,30
Egenkapital (aktionærers andel) 1.508 1.508 1.623,30 1.698,40 1.623,30
Aktiekapital 432 432 432 432 432
Passiver i alt (balancesum) 2.494 2.494 2.833,90 2.809,40 2.833,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 813 813 964,70 854,90 964,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 173 173 245,90 253,10 245,90
Immaterielle aktiver 233 233 242,20 247,30 242,20
Materielle aktiver 179 179 177,10 187,20 177,10
Finansielle aktiver 31 31 30,70   30,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 704 704 705,70 735,80 705,70
Vare- og driftsbeholdninger 505 505 424,90 397,70 424,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 676 676 764,20 632,80 764,20
Likvide beholdninger 604 609 800,10 1.028,30 800,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.790 1.790 2.128,40 2.073,70 2.128,40
Aktiver i alt 2.429 2.494 2.833,90 2.809,40 2.833,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
EBIT-margin 5,60 4,20 9,90 0,90 6,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Nettoomsætning 2.220 710 909 601 1.510
Bruttoresultat 1.078 349 429,10 263,20 692,20
EBIT 125 30 89,80 5,30 95,10
Resultat før skat (EBT) 103 24 84,10 -5,60 78,50
Nettoresultat 79 15 67,40 -4,40 62,90
Finansielle indtægter 6 2 1,70 5,60 4,40
Finansielle omkostninger -28 -8 -7,40 -16,50 -21