FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 4.235 13.057 18.000 4.943 4.101
Bruttoresultat 1.074 3.363 4.597 1.234 1.065
EBIT 248 743 1.115 372 234
Resultat før skat (EBT) 213 514 796   133
Nettoresultat 136 259 74 -185 23
Finansielle indtægter 330 911 1.345   224
Finansielle omkostninger -365 -1.140 -1.656   -325
Af- og nedskrivninger -56 -493 -268   -160
EBITDA 396 1.239 1.732 493 398
Aktionærers andel af resultat 136 259 76 -185 23
Finansielle poster (netto) -35 -229 -311   -101
Særlige poster   -4 50   -4
Administrationsomkostninger -334 -1.074 -1.465   -317
Salgs- og distributionsomkostninger -355 -1.083 -1.462   -348
Produktionsomkostninger -3.161 -9.694 -13.403   -3.036

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 8.058 8.211 8.038 8.038 8.211
Egenkapital (aktionærers andel) 8.020 8.176 8.000 8.000 8.176
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 21.349 21.996 22.364 22.364 21.996
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9.696 8.627 10.613 10.613 8.627
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.957 4.406 3.083 3.083 4.406
Immaterielle aktiver 6.416 6.772 6.633 6.633 6.672
Materielle aktiver 2.175 2.282 2.248 2.248 2.282
Finansielle aktiver 1.170 1.224 1.173 1.173 1.224
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.761 10.278 10.054 10.054 10.278
Vare- og driftsbeholdninger 2.375 3.805 2.332 2.332 3.805
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7.451 7.679 4.324 4.324 7.679
Likvide beholdninger 1.311 1.159 1.382 1.382 1.159
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.588 11.718 12.310 12.310 11.718
Aktiver i alt 21.349 21.996 22.364 22.364 21.996
Minoriteter (egenkapital) 38 35 38 38 35
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 13.291 13.785 14.326 14.326 13.785

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 5,90 5,70 0,30 7,50 5,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 1,70   35,90    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 37,60        
EBITDA-margin 9,40 9,50 6,50 9,40 9,70
Bruttomargin 25,40 25,80 20,20 25 26

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -943 119 -321 -202 -873
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -113 -65 -35 -100 -194
Pengestrøm fra driften 1.065 -44 149 105 1.447

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.