FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 13.057 18.000 4.943 4.101 4.585
Bruttoresultat 3.363 4.597 1.234 1.065 1.164
EBIT 743 1.115 372 234 237
Resultat før skat (EBT) 514 796   133 143
Nettoresultat 259 74 -185 23 75
Finansielle indtægter 911 1.345   224 314
Finansielle omkostninger -1.140 -1.656   -325 -408
Af- og nedskrivninger -493 -268   -160 -168
EBITDA 1.239 1.732 493 398 405
Aktionærers andel af resultat 259 76 -185 23 76
Finansielle poster (netto) -229 -311   -101 -94
Særlige poster -4 50   -4  
Administrationsomkostninger -1.074 -1.465   -317 -414
Salgs- og distributionsomkostninger -1.083 -1.462   -348 -371
Produktionsomkostninger -9.694 -13.403   -3.036 -3.421

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 8.211 8.038 8.038 8.211 8.254
Egenkapital (aktionærers andel) 8.176 8.000 8.000 8.176 8.211
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 21.996 22.364 22.364 21.996 22.631
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.627 10.613 10.613 8.627 8.745
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.406 3.083 3.083 4.406 5.059
Immaterielle aktiver 6.772 6.633 6.633 6.672 6.938
Materielle aktiver 2.282 2.248 2.248 2.282 2.354
Finansielle aktiver 1.224 1.173 1.173 1.224 1.214
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.278 10.054 10.054 10.278 10.506
Vare- og driftsbeholdninger 3.805 2.332 2.332 3.805 2.350
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7.679 4.324 4.324 7.679 4.206
Likvide beholdninger 1.159 1.382 1.382 1.159 1.228
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.718 12.310 12.310 11.718 12.125
Aktiver i alt 21.996 22.364 22.364 21.996 22.631
Minoriteter (egenkapital) 35 38 38 35 43
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 13.785 14.326 14.326 13.785 14.377

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 5,70 0,30 7,50 5,70 5,20
EBITDA-margin 9,50 6,50 9,40 9,70 8,80
Bruttomargin 25,80 20,20 25 26 25,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   35,90      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -943 119 -321 -202 -873
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -113 -65 -35 -100 -194
Pengestrøm fra driften 1.065 -44 149 105 1.447

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.