FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 13.300 18.750 5.450 4.335 4.730
Bruttoresultat 3.381 4.693 1.312 1.126 1.181
EBIT 801 1.220 419 254 229
Resultat før skat (EBT) 733 1.059   237 283
Nettoresultat 466 635 169 162 168
Finansielle indtægter 686 930   235 121
Finansielle omkostninger -754 -1.091   -252 -137
Af- og nedskrivninger -173 -604   -58 -59
Aktionærers andel af resultat 463 642 169 160 167
Finansielle poster (netto) -68 -161   -17 -16
Særlige poster 3 -2      
Administrationsomkostninger -1.067 -1.454   -369 -364
EBITDA 1.244 1.826 582 408 440
Produktionsomkostninger -9.919 -14.057 -14 -3.209 -3.549
Salgs- og distributionsomkostninger -1.096 -1.470   -354 -387

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 8.048 8.266 8.266 8.048 7.933
Egenkapital (aktionærers andel) 8.032 8.256 8.256 8.032 7.896
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 21.652 21.743 21.743 21.652 21.614
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.168 9.520 9.520 10.168 10.170
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.998 3.957 3.957 2.998 2.977
Immaterielle aktiver 6.534 6.518 6.518 6.534 6.524
Materielle aktiver 2.280 2.235 2.235 2.280 2.304
Finansielle aktiver 1.143 1.216 1.216 1.143 1.141
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.957 9.969 9.969 9.957 9.969
Vare- og driftsbeholdninger 2.621 2.685 2.685 2.621 2.529
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.869 4.586 4.586 3.869 3.869
Likvide beholdninger 1.126 875 875 1.126 1.131
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.695 11.774 11.774 11.695 11.645
Aktiver i alt 21.652 21.743 21.743 21.652 21.614
Minoriteter (egenkapital) 16 10 10 16 37
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 13.604 13.477 13.477 13.604 13.681

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 6 6,50 7,70 5,90 6,30
EBITDA-margin 9,40 9,70 10,70 9,40 9,30
Bruttomargin 25,40 25 24,10 26 25
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   38      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   7,80      

Pengestrøm

  2018Y 2018Q2 2018H1 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -578 312 -28 -941 -873
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -285 -83 -126 -113 -194
Pengestrøm fra driften 385 -412 -69 1.065 1.447

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.