FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 4.416 13.300 18.750 5.450 4.335
Bruttoresultat 1.081 3.381 4.693 1.312 1.126
EBIT 218 801 1.220 419 254
Resultat før skat (EBT) 215 733 1.059   237
Nettoresultat 136 466 635 169 162
Af- og nedskrivninger -83 -173 -604   -58
Aktionærers andel af resultat 136 463 642 169 160
Finansielle poster (netto) -3 -68 -161   -17
Særlige poster   3 -2    
EBITDA 395 1.244 1.826 582 408
Finansielle indtægter   686 930   235
Finansielle omkostninger   -754 -1.091   -252
Administrationsomkostninger   -1.067 -1.454   -369
Produktionsomkostninger   -9.919 -14.057 -14 -3.209
Salgs- og distributionsomkostninger   -1.096 -1.470   -354

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 8.201 8.048 8.266 8.266 8.048
Egenkapital (aktionærers andel) 8.187 8.032 8.256 8.256 8.032
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 23.001 21.652 21.743 21.743 21.652
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.659 10.168 9.520 9.520 10.168
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.141 2.998 3.957 3.957 2.998
Immaterielle aktiver 6.547 6.534 6.518 6.518 6.534
Materielle aktiver 2.269 2.280 2.235 2.235 2.280
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.354 9.957 9.969 9.969 9.957
Vare- og driftsbeholdninger 2.966 2.621 2.685 2.685 2.621
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.454 3.869 4.586 4.586 3.869
Likvide beholdninger 984 1.126 875 875 1.126
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12.647 11.695 11.774 11.774 11.695
Aktiver i alt 23.001 21.652 21.743 21.743 21.652
Minoriteter (egenkapital) 14 16 10 10 16
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 14.800 13.604 13.477 13.477 13.604
Finansielle aktiver   1.143 1.216 1.216 1.143

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 4,70 6 6,50 7,70 5,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 35,70   38    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 6,60   7,80    
Bruttomargin 24,40 25,40 25 24,10 26
EBITDA-margin 8,70 9,40 9,70 10,70 9,40

Pengestrøm

  2018Y 2018Q2 2018H1 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -578 312 -28 -941 -873
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -285 -83 -126 -113 -194
Pengestrøm fra driften 385 -412 -69 1.065 1.447

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.