FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q1 2018Y 2018Q4
Nettoomsætning 14.624 4.736 4.416 18.750 5.450
Bruttoresultat 3.522 1.126 1.081 4.693 1.312
EBIT 893 294 218 1.220 419
Resultat før skat (EBT) 848 284 215 1.059 326
Nettoresultat 549 190 136 635 169
Finansielle indtægter 732 200 196 930 244
Finansielle omkostninger -779 -212 -199 -1.091 -337
Aktionærers andel af resultat 551 191 138 642 179
Finansielle poster (netto) -67 -12 -3 -161 -93
Administrationsomkostninger -1.035 -309 -351 -1.454 -387
Produktionsomkostninger -11.102 -3.610 -3.335 -14.057 -4.138
Særlige poster       -2 -5
EBITA 1.176 377 312 1.585 511
Af- og nedskrivninger -252 -83 -83 -239 -66
Andre driftsindtægter 32 11 8 57 31
EBITDA før særlige poster 1.428 459 395 1.826 582
Salgs- og distributionsomkostninger -1.091 -369 -343 -1.470 -374

Balance

  20199M 2019Q3 2019Q1 2018Y 2018Q4
Egenkapital 8.704 8.704 8.201 8.266 8.266
Egenkapital (aktionærers andel) 8.689 8.689 8.187 8.256 8.256
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 23.148 23.148 23.001 21.743 21.743
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9.692 9.692 10.659 9.520 9.520
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.752 4.752 4.141 3.957 3.957
Immaterielle aktiver 6.647 6.647 6.547 6.518 6.518
Materielle aktiver 2.261 2.261 2.578 2.235 2.235
Finansielle og andre aktiver 1.407 1.407 1.229 1.216 1.216
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.638 10.638 10.354 9.969 9.969
Vare- og driftsbeholdninger 2.910 2.910 2.966 2.685 2.685
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 4.586 4.586 4.454 4.586 4.586
Likvide beholdninger 781 781 984 875 875
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12.510 12.510 12.647 11.774 11.774
Aktiver i alt 23.148 23.148 23.001 21.743 21.743
Minoriteter (egenkapital) 15 15 14 10 10
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 14.444 14.444 14.800 13.477 13.477

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q3 2019Q1 2018Y 2018Q4
EBIT-margin 6,10 6,20 4,90 6,50 7,70
Bruttomargin 24,10 23,80 24,50 25 24,10
Ordreindgang (mio.kr.) 15.165 4.571 5.640 21.741 4.503
EBITA-margin 8 8 7,10 8,50 9,40
EBITDA-margin f.s.p. 9,80 9,70 8,90 9,70 10,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       38  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       7,80  

Pengestrøm

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -61 -578 -334 -216 312
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -85 -285 -51 -109 -83
Pengestrøm fra driften 234 385 97 357 -412