FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 4.730 4.235 8.965 13.057 18.000
Bruttoresultat 1.181 1.074 2.255 3.363 4.597
EBIT 229 248 547 743 1.115
Resultat før skat (EBT) 283 213 496 514 796
Nettoresultat 168 136 304 259 74
Finansielle indtægter 121 330 451 911 1.345
Finansielle omkostninger -137 -365 -502 -1.140 -1.656
Af- og nedskrivninger -59 -56 -115 -493 -268
EBITDA 440 396 836 1.239 1.732
Aktionærers andel af resultat 167 136 304 259 76
Finansielle poster (netto) -16 -35 -115 -229 -311
Særlige poster       -4 50
Administrationsomkostninger -364 -334 -698 -1.074 -1.465
Salgs- og distributionsomkostninger -387 -355 -742 -1.083 -1.462
Produktionsomkostninger -3.549 -3.161 -6.710 -9.694 -13.403

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 7.933 8.058 7.933 8.211 8.038
Egenkapital (aktionærers andel) 7.896 8.020 7.896 8.176 8.000
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 21.614 21.349 21.614 21.996 22.364
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.170 9.696 10.170 8.627 10.613
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.977 2.957 2.977 4.406 3.083
Immaterielle aktiver 6.524 6.416 6.524 6.772 6.633
Materielle aktiver 2.304 2.175 2.304 2.282 2.248
Finansielle aktiver 1.141 1.170 1.141 1.224 1.173
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.969 9.761 9.969 10.278 10.054
Vare- og driftsbeholdninger 2.529 2.375 2.529 3.805 2.332
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.869 7.451 3.869 7.679 4.324
Likvide beholdninger 1.131 1.311 1.131 1.159 1.382
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.645 11.588 11.645 11.718 12.310
Aktiver i alt 21.614 21.349 21.614 21.996 22.364
Minoriteter (egenkapital) 37 38 37 35 38
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 13.681 13.291 13.681 13.785 14.326

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 6,30 5,90 6,10 5,70 0,30
EBITDA-margin 9,30 9,40 9,30 9,50 6,50
Bruttomargin 25 25,40 25,20 25,80 20,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   1,70     35,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   37,60      

Pengestrøm

  2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 312 -28 -943 119 -873
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -83 -126 -113 -65 -194
Pengestrøm fra driften -412 -69 1.065 -44 1.447