FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 13.057 4.585 4.371 8.956 4.101
Bruttoresultat 3.363 1.164 1.134 2.298 1.065
EBIT 743 237 272 509 234
Resultat før skat (EBT) 514 143 238 381 133
Nettoresultat 259 75 161 236 23
Finansielle indtægter 911 314 373 687 224
Finansielle omkostninger -1.140 -408 -407 -815 -325
Af- og nedskrivninger -493 -168 -164 -332 -160
EBITDA 1.239 405 436 841 398
Aktionærers andel af resultat 259 76 160 236 23
Finansielle poster (netto) -229 -94 -34 128 -101
Særlige poster -4       -4
Administrationsomkostninger -1.074 -414 -343 -757 -317
Salgs- og distributionsomkostninger -1.083 -371 -364 -735 -348
Produktionsomkostninger -9.694 -3.421 -3.237 -6.658 -3.036

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 8.211 8.254 8.496 8.254 8.211
Egenkapital (aktionærers andel) 8.176 8.211 8.448 8.211 8.176
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 21.996 22.631 23.572 22.631 21.996
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.627 8.745 10.484 8.745 8.627
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.406 5.059 3.890 5.059 4.406
Immaterielle aktiver 6.772 6.938 7.226 6.938 6.672
Materielle aktiver 2.282 2.354 2.519 2.354 2.282
Finansielle aktiver 1.224 1.214 1.287 1.214 1.224
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.278 10.506 11.032 10.506 10.278
Vare- og driftsbeholdninger 3.805 2.350 2.387 2.350 3.805
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7.679 4.206 4.210 4.206 7.679
Likvide beholdninger 1.159 1.228 1.280 1.228 1.159
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.718 12.125 12.540 12.125 11.718
Aktiver i alt 21.996 22.631 23.572 22.631 21.996
Minoriteter (egenkapital) 35 43 48 43 35
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 13.785 14.377 15.076 14.377 13.785

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 5,70 5,20 6,20 5,70 5,70
EBITDA-margin 9,50 8,80 10 9,40 9,70
Bruttomargin 25,80 25,40 25,90 25,70 26
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 119 -321 -202 -873 -545
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -65 -35 -100 -194 -43
Pengestrøm fra driften -44 149 105 1.447 744

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.