FLSmidth & Co

(FLS)
ISIN: DK0010234467

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 13.300 4.730 4.235 8.965 4.335
Bruttoresultat 3.381 1.181 1.074 2.255 1.126
EBIT 801 229 248 547 254
Resultat før skat (EBT) 733 283 213 496 237
Nettoresultat 466 168 136 304 162
Finansielle indtægter 686 121 330 451 235
Finansielle omkostninger -754 -137 -365 -502 -252
Af- og nedskrivninger -173 -59 -56 -115 -58
EBITDA 1.244 440 396 836 408
Aktionærers andel af resultat 463 167 136 304 160
Finansielle poster (netto) -68 -16 -35 -115 -17
Særlige poster 3        
Administrationsomkostninger -1.067 -364 -334 -698 -369
Salgs- og distributionsomkostninger -1.096 -387 -355 -742 -354
Produktionsomkostninger -9.919 -3.549 -3.161 -6.710 -3.209

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 8.048 7.933 8.058 7.933 8.048
Egenkapital (aktionærers andel) 8.032 7.896 8.020 7.896 8.032
Aktiekapital 1.025 1.025 1.025 1.025 1.025
Passiver i alt (balancesum) 21.652 21.614 21.349 21.614 21.652
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.168 10.170 9.696 10.170 10.168
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.998 2.977 2.957 2.977 2.998
Immaterielle aktiver 6.534 6.524 6.416 6.524 6.534
Materielle aktiver 2.280 2.304 2.175 2.304 2.280
Finansielle aktiver 1.143 1.141 1.170 1.141 1.143
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 9.957 9.969 9.761 9.969 9.957
Vare- og driftsbeholdninger 2.621 2.529 2.375 2.529 2.621
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.869 3.869 7.451 3.869 3.869
Likvide beholdninger 1.126 1.131 1.311 1.131 1.126
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11.695 11.645 11.588 11.645 11.695
Aktiver i alt 21.652 21.614 21.349 21.614 21.652
Minoriteter (egenkapital) 16 37 38 37 16
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 13.604 13.681 13.291 13.681 13.604

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 6 6,30 5,90 6,10 5,90
EBITDA-margin 9,40 9,30 9,40 9,30 9,40
Bruttomargin 25,40 25 25,40 25,20 26
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     1,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     37,60    

Pengestrøm

  2018Q2 2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 312 -28 -943 -873 -1.136
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -83 -126 -113 -194 750
Pengestrøm fra driften -412 -69 1.065 1.447 538

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.