NeuroSearch

(NEUR)
ISIN: DK0010224666

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20139M
EBIT -2,80 -1 -6,30 -6,50 -7,90
Resultat før skat (EBT) -3 -10,80 21,60 -6,80 -7
Nettoresultat -3 -7,90 22,80 -5,50 7,80
Nettoomsætning         28,80
Finansielle indtægter     23,80 0,10  
Finansielle omkostninger   -0,40 -0,40 0,40  

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 2013Q3
Egenkapital 70,30 73,40 71,40 72,40 87,60
Egenkapital (aktionærers andel) 70,30     72,40 87,60
Aktiekapital 24,60 24,60 24,60 24,50  
Passiver i alt (balancesum) 71 74,50 79,40 78,70 139,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 0,70 1,20 8 6,20 13,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 70,30        
Likvide beholdninger 70,40 74,10 74,40 78 94,30
Aktiver i alt 71 74,50 79,40 78,60 101,30
Minoriteter (egenkapital)          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)     4,50    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   0,50   0,60 7
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)   74,50 74,90 78,60  
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver          
Finansielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y 20139M 2013Q2
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 98,50 89,90 92,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -9,30    
EBIT-margin       -27,40 45,80

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20139M
EBIT -2,80 -1 -6,30 -6,50 -7,90
Resultat før skat (EBT) -3 -10,80 21,60 -6,80 -7
Nettoresultat -3 -7,90 22,80 -5,50 7,80
Nettoomsætning         28,80
Finansielle indtægter     23,80 0,10  
Finansielle omkostninger   -0,40 -0,40 0,40