NeuroSearch

(NEUR)
ISIN: DK0010224666

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20139M
Nettoomsætning         28,80
EBIT -2,40 -2,80 -1 -6,30 -7,90
Resultat før skat (EBT) -2,80 -3 -10,80 21,60 -7
Nettoresultat -2,80 -3 -7,90 22,80 7,80
Finansielle indtægter       23,80  
Finansielle omkostninger -0,40   -0,40 -0,40  

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 2013Q3
Egenkapital 70,50 70,30 73,40 71,40 87,60
Egenkapital (aktionærers andel) 70,50 70,30     87,60
Aktiekapital 24,60 24,60 24,60 24,60  
Passiver i alt (balancesum) 71,50 71 74,50 79,40 139,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 0,90 0,70 1,20 8 13,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,20   0,50   7
Likvide beholdninger 71,20 70,40 74,10 74,40 94,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 71,50   74,50 74,90  
Aktiver i alt 71,50 71 74,50 79,40 101,30
Minoriteter (egenkapital)          
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)   70,30      
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)       4,50  
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2017Y 2016Y 20139M 2013Q2
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 9,90 98,50 89,90    
EBIT-margin       -27,40 45,80

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Y 20139M
Nettoomsætning         28,80
EBIT -2,40 -2,80 -1 -6,30 -7,90
Resultat før skat (EBT) -2,80 -3 -10,80 21,60 -7
Nettoresultat -2,80 -3 -7,90 22,80 7,80
Finansielle indtægter       23,80  
Finansielle omkostninger -0,40   -0,40 -0,40