Gyldendal A

(GYLD A)
ISIN: DK0010247527

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
EBIT -28,70 64,30 154,20   77,40
Nettoomsætning 345,80 832,70 627,70 574 844,90
Nettoresultat -22,90 50,30 135,80   58,90
Resultat før skat (EBT) -29,40 63,60 154,10 40 75,80
Bruttoresultat 104 459,50 242,80   468,70
Finansielle indtægter 0,60 0,50 1,70   0,80
Finansielle omkostninger 1,30 -1,20 1,70   2,40

Balance

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 396,30 439,40 382,10 367,30
Egenkapital (aktionærers andel) 396,30 437,60 382,10 368,30
Aktiekapital 20,40 20,40 22,40 22,40
Passiver i alt (balancesum) 780 793,80 651,90 748,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 366,80 338,20 257,20 317,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,80 16,20 12,70 63,40
Immaterielle aktiver 137,70 99,70 37,30 53
Materielle aktiver 109,60 106,50 96 176,70
Finansielle aktiver 172,90 176,90 215,40 95,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 420,30 383,10 348,70 324,80
Vare- og driftsbeholdninger 108,10 106,20 73,90 93
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 155,40 175,60 193,50 157,20
Likvide beholdninger 31,70 38,50 35,80 86,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 359,50 410,70 303,20 424
Aktiver i alt 779,80 793,80 651,90 748,70
Minoriteter (egenkapital) 0,20 1,80   1

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
EBIT-margin -8,30 7,70 9,20 9,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   55,40 57,50 49,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   11,90 15,70 16,90

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 20149M 2014Y
EBIT -28,70 64,30 154,20   77,40
Nettoomsætning 345,80 832,70 627,70 574 844,90
Nettoresultat -22,90 50,30 135,80   58,90
Resultat før skat (EBT) -29,40 63,60 154,10 40 75,80
Bruttoresultat 104 459,50 242,80   468,70
Finansielle indtægter 0,60 0,50 1,70   0,80
Finansielle omkostninger 1,30 -1,20 1,70   2,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.