Gyldendal A

(GYLD A)
ISIN: DK0010247527

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 361,60 642,60 832,70 627,70 574
Bruttoresultat 176,80 378,20 459,50 242,80  
EBIT -45,30 31,60 64,30 154,20  
Resultat før skat (EBT) -45,40 32 63,60 154,10 40
Nettoresultat -35,40 24,50 50,30 135,80  
Finansielle indtægter 1,40 1,70 0,50 1,70  
Finansielle omkostninger -1,50 -1,40 -1,20 1,70  

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 397,90 421,40 439,40 382,10
Egenkapital (aktionærers andel) 395,10 421,40 437,60 382,10
Aktiekapital 20,40 20,40 20,40 22,40
Passiver i alt (balancesum) 727,90 695,80 793,80 651,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 303,20 261,80 338,20 257,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 26,80 12,60 16,20 12,70
Immaterielle aktiver 184,10 116,50 99,70 37,30
Materielle aktiver 104,60 107,30 106,50 96
Finansielle aktiver 121,10 163,70 176,90 215,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 409,80 387,50 383,10 348,70
Vare- og driftsbeholdninger 82,30 78,70 106,20 73,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 144,40 210,30 175,60 193,50
Likvide beholdninger 33,80 19,20 38,50 35,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 318,10 308,20 410,70 303,20
Aktiver i alt 727,90 695,80 793,80 651,90
Minoriteter (egenkapital) 2,80   1,80  

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin -12,50 5,20 7,70 9,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   59,80 55,40 57,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   7,70 11,90 15,70

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 361,60 642,60 832,70 627,70 574
Bruttoresultat 176,80 378,20 459,50 242,80  
EBIT -45,30 31,60 64,30 154,20  
Resultat før skat (EBT) -45,40 32 63,60 154,10 40
Nettoresultat -35,40 24,50 50,30 135,80  
Finansielle indtægter 1,40 1,70 0,50 1,70  
Finansielle omkostninger -1,50 -1,40 -1,20 1,70  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.