Gyldendal A

(GYLD A)
ISIN: DK0010247527

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
EBIT -35,40 19,70 31,60 64,30  
Nettoomsætning 375,50 853,50 642,60 832,70 574
Nettoresultat -30,10 16,10 24,50 50,30  
Resultat før skat (EBT) -38,60 20,70 32 63,60 40
Bruttoresultat 203,10 479,50 378,20 459,50  
Finansielle indtægter 2,20 2,20 1,70 0,50  
Finansielle omkostninger -5,40 -1,20 -1,40 -1,20  

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 360,10 449,40 421,40 439,40
Egenkapital (aktionærers andel) 356,80 446,30 421,40 437,60
Aktiekapital 20,40 20,40 20,40 20,40
Passiver i alt (balancesum) 719,10 751,20 695,80 793,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 283,90 282,50 261,80 338,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 75 19,30 12,60 16,20
Immaterielle aktiver 256,70 197,50 116,50 99,70
Materielle aktiver 110,20 106,50 107,30 106,50
Finansielle og andre aktiver 78,60 83,90 163,70 176,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 445,50 388 387,50 383,10
Vare- og driftsbeholdninger 77,70 81,40 78,70 106,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 132,50 141,50 210,30 175,60
Likvide beholdninger 4,90 55,50 19,20 38,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 273,60 363,20 308,20 410,70
Aktiver i alt 719,10 751,20 695,80 793,80
Minoriteter (egenkapital) 3,40 3,10   1,80

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT-margin -9,40 2,30 5,20 7,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   59,80 59,80 55,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   3,60 7,70 11,90

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2016Y 20149M
EBIT -35,40 19,70 31,60 64,30  
Nettoomsætning 375,50 853,50 642,60 832,70 574
Nettoresultat -30,10 16,10 24,50 50,30  
Resultat før skat (EBT) -38,60 20,70 32 63,60 40
Bruttoresultat 203,10 479,50 378,20 459,50  
Finansielle indtægter 2,20 2,20 1,70 0,50  
Finansielle omkostninger -5,40 -1,20 -1,40 -1,20