Gyldendal A

(GYLD A)
ISIN: DK0010247527

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 345,80 642,60 832,70 627,70 574
Bruttoresultat 104 378,20 459,50 242,80  
EBIT -28,70 31,60 64,30 154,20  
Resultat før skat (EBT) -29,40 32 63,60 154,10 40
Nettoresultat -22,90 24,50 50,30 135,80  
Finansielle indtægter 0,60 1,70 0,50 1,70  
Finansielle omkostninger 1,30 -1,40 -1,20 1,70  

Balance

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 396,30 421,40 439,40 382,10
Egenkapital (aktionærers andel) 396,30 421,40 437,60 382,10
Aktiekapital 20,40 20,40 20,40 22,40
Passiver i alt (balancesum) 780 695,80 793,80 651,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 366,80 261,80 338,20 257,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,80 12,60 16,20 12,70
Immaterielle aktiver 137,70 116,50 99,70 37,30
Materielle aktiver 109,60 107,30 106,50 96
Finansielle aktiver 172,90 163,70 176,90 215,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 420,30 387,50 383,10 348,70
Vare- og driftsbeholdninger 108,10 78,70 106,20 73,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 155,40 210,30 175,60 193,50
Likvide beholdninger 31,70 19,20 38,50 35,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 359,50 308,20 410,70 303,20
Aktiver i alt 779,80 695,80 793,80 651,90
Minoriteter (egenkapital) 0,20   1,80  

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin -8,30 5,20 7,70 9,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   59,80 55,40 57,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   7,70 11,90 15,70

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y 20149M
Nettoomsætning 345,80 642,60 832,70 627,70 574
Bruttoresultat 104 378,20 459,50 242,80  
EBIT -28,70 31,60 64,30 154,20  
Resultat før skat (EBT) -29,40 32 63,60 154,10 40
Nettoresultat -22,90 24,50 50,30 135,80  
Finansielle indtægter 0,60 1,70 0,50 1,70  
Finansielle omkostninger 1,30 -1,40 -1,20 1,70