Glunz & Jensen Holding

(GJ)
ISIN: DK0010249309

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 106,80 220 193,90 263,80 62,70
Bruttoresultat 19,50 62,80 14,60 31,60 -11,70
Resultat før skat (EBT) -5,40 13,70 -72 -67 -61,50
Nettoresultat -4 9,90 -64,90 -61 -56,50
Finansielle indtægter 0,10 0,30 0,60 757 0,20
Finansielle omkostninger -1,60 -4,90 -7,30 -8,70 -4,40
EBIT   18,20   -59,10  

Balance

  2019H1 2018Y 20179M 2017Y 2017Q3
Egenkapital 89 92,20 70 75,50 70
Egenkapital (aktionærers andel) 89 92,20 70 75,50 70
Aktiekapital 36,40 36,40 33,20 33,20 33,20
Passiver i alt (balancesum) 261,70 278,90 284,60 268,50 284,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 94,80 105,60 121,30 111,60 121,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 77,90 81 93,30 81,40 93,30
Immaterielle aktiver 14,30 17,20 21,60 20,50 21,60
Materielle aktiver 146,50 146,70 146 149,40 146
Finansielle aktiver 9,20   15,20 5,60 15,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 170 172,20 182,80 175,50 182,80
Vare- og driftsbeholdninger 48,90 50,50 50,80 40,60 50,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 32,70 41,20 38,90 40,50 38,90
Likvide beholdninger 1,40 4,80 5,20 3,10 5,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 91,70 106,70 101,80 93 101,80
Aktiver i alt 261,70 278,90 284,60 2.685 284,60
Minoriteter (egenkapital) 89        

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2017Y 2017Q2 2017Q1 2016Y
EBIT-margin 8,30 22,40 -6,80 -5,30 -3,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 33,10 28,10     37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 10,70 -63,10     -9,80

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 106,80 220 193,90 263,80 62,70
Bruttoresultat 19,50 62,80 14,60 31,60 -11,70
Resultat før skat (EBT) -5,40 13,70 -72 -67 -61,50
Nettoresultat -4 9,90 -64,90 -61 -56,50
Finansielle indtægter 0,10 0,30 0,60 757 0,20
Finansielle omkostninger -1,60 -4,90 -7,30 -8,70 -4,40
EBIT   18,20   -59,10