Glunz & Jensen Holding

(GJ)
ISIN: DK0010249309

Resultatopgørelse

  2019Y 2019H1 2018Y 20179M 2017Y
Nettoomsætning 227,50 106,80 220 193,90 263,80
Bruttoresultat 43,80 19,50 62,80 14,60 31,60
EBIT -3,40   18,20   -59,10
Resultat før skat (EBT) -8,60 -5,40 13,70 -72 -67
Nettoresultat -6,90 -4 9,90 -64,90 -61
Finansielle indtægter 0,80 0,10 0,30 0,60 757
Finansielle omkostninger -5,10 -1,60 -4,90 -7,30 -8,70

Balance

  2019Y 2019H1 2018Y 20179M 2017Y
Egenkapital 86,80 89 92,20 70 75,50
Egenkapital (aktionærers andel) 86,80 89 92,20 70 75,50
Aktiekapital 36,40 36,40 36,40 33,20 33,20
Passiver i alt (balancesum) 239,60 261,70 278,90 284,60 268,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 72,60 94,80 105,60 121,30 111,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 80,20 77,90 81 93,30 81,40
Immaterielle aktiver 11,40 14,30 17,20 21,60 20,50
Materielle aktiver 143,90 146,50 146,70 146 149,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 157,90 170 172,20 182,80 175,50
Vare- og driftsbeholdninger 38,90 48,90 50,50 50,80 40,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 35,50 32,70 41,20 38,90 40,50
Likvide beholdninger 1,60 1,40 4,80 5,20 3,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 81,60 91,70 106,70 101,80 93
Aktiver i alt 239,60 261,70 278,90 284,60 2.685
Minoriteter (egenkapital)   89      
Finansielle og andre aktiver   9,20   15,20 5,60

Nøgletal - hovedtal

  2019Y 2018Y 2017Y 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin -1,50 8,30 22,40 -6,80 -5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37,70 33,10 28,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -2,10 10,70 -63,10    

Resultatopgørelse

  2019Y 2019H1 2018Y 20179M 2017Y
Nettoomsætning 227,50 106,80 220 193,90 263,80
Bruttoresultat 43,80 19,50 62,80 14,60 31,60
EBIT -3,40   18,20   -59,10
Resultat før skat (EBT) -8,60 -5,40 13,70 -72 -67
Nettoresultat -6,90 -4 9,90 -64,90 -61
Finansielle indtægter 0,80 0,10 0,30 0,60 757
Finansielle omkostninger -5,10 -1,60 -4,90 -7,30 -8,70