Glunz & Jensen Holding

(GJ)
ISIN: DK0010249309

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 193,90 263,80 62,70 70,60 60,60
Nettoresultat -64,90 -61 -56,50 -5,60 -2,80
Resultat før skat (EBT) -72 -67 -61,50 -6,80 -3,70
Bruttoresultat 14,60 31,60 -11,70 13,20 13,10
Finansielle indtægter 0,60 757 0,20 0,10 0,30
Finansielle omkostninger -7,30 -8,70 -4,40 -2 -0,90
EBIT   -59,10   -4,80 -3,20

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 70 75,50 70 126,60 131,40
Egenkapital (aktionærers andel) 70 75,50 70 126,60 131,40
Aktiekapital 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20
Passiver i alt (balancesum) 284,60 268,50 284,60 337,90 339,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 121,30 111,60 121,30 114 109,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 93,30 81,40 93,30 97,30 99
Immaterielle aktiver 21,60 20,50 21,60 53,30 54,30
Materielle aktiver 146 149,40 146 151,40 152,70
Finansielle aktiver 15,20 5,60 15,20 14,70 10,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 182,80 175,50 182,80 219,40 217,90
Vare- og driftsbeholdninger 50,80 40,60 50,80 58,90 64,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 38,90 40,50 38,90 47,60 41,10
Likvide beholdninger 5,20 3,10 5,20 2,60 4,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 101,80 93 101,80 118,50 121,60
Aktiver i alt 284,60 2.685 284,60 337,90 339,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
EBIT-margin 22,40 -6,80 -5,30 -6,10 -3,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 28,10       37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -63,10       -9,80

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 193,90 263,80 62,70 70,60 60,60
Nettoresultat -64,90 -61 -56,50 -5,60 -2,80
Resultat før skat (EBT) -72 -67 -61,50 -6,80 -3,70
Bruttoresultat 14,60 31,60 -11,70 13,20 13,10
Finansielle indtægter 0,60 757 0,20 0,10 0,30
Finansielle omkostninger -7,30 -8,70 -4,40 -2 -0,90
EBIT   -59,10   -4,80 -3,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.