Glunz & Jensen Holding

(GJ)
ISIN: DK0010249309

Resultatopgørelse

  2020H1 2019Y 2018Y 20179M 2017Y
EBIT -0,20 -3,40 18,20   -59,10
Nettoomsætning 101,10 227,50 220 193,90 263,80
Nettoresultat -1,20 -6,90 9,90 -64,90 -61
Resultat før skat (EBT) -1,50 -8,60 13,70 -72 -67
Bruttoresultat 21,90 43,80 62,80 14,60 31,60
Finansielle indtægter   0,80 0,30 0,60 757
Finansielle omkostninger -1,30 -5,10 -4,90 -7,30 -8,70

Balance

  2020H1 2019Y 2018Y 20179M 2017Y
Egenkapital 86 86,80 92,20 70 75,50
Egenkapital (aktionærers andel) 86 86,80 92,20 70 75,50
Aktiekapital 36,40 36,40 36,40 33,20 33,20
Passiver i alt (balancesum) 255,70 239,60 278,90 284,60 268,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 74,40 72,60 105,60 121,30 111,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 95,30 80,20 81 93,30 81,40
Immaterielle aktiver 8,50 11,40 17,20 21,60 20,50
Materielle aktiver 160,40 143,90 146,70 146 149,40
Finansielle og andre aktiver 3,10     15,20 5,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 172 157,90 172,20 182,80 175,50
Vare- og driftsbeholdninger 46,40 38,90 50,50 50,80 40,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 30,80 35,50 41,20 38,90 40,50
Likvide beholdninger 1,40 1,60 4,80 5,20 3,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 83,70 81,60 106,70 101,80 93
Aktiver i alt 255,70 239,60 278,90 284,60 2.685
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2020H1 2019Y 2018Y 2017Y 2017Q2
EBIT-margin -0,20 -1,50 8,30 22,40 -6,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   37,70 33,10 28,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -2,10 10,70 -63,10  

Resultatopgørelse

  2020H1 2019Y 2018Y 20179M 2017Y
EBIT -0,20 -3,40 18,20   -59,10
Nettoomsætning 101,10 227,50 220 193,90 263,80
Nettoresultat -1,20 -6,90 9,90 -64,90 -61
Resultat før skat (EBT) -1,50 -8,60 13,70 -72 -67
Bruttoresultat 21,90 43,80 62,80 14,60 31,60
Finansielle indtægter   0,80 0,30 0,60 757
Finansielle omkostninger -1,30 -5,10 -4,90 -7,30 -8,70