Glunz & Jensen Holding

(GJ)
ISIN: DK0010249309

Resultatopgørelse

  2018H1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 11,20   -59,10   -4,80
Nettoomsætning 135,20 193,90 263,80 62,70 70,60
Nettoresultat 6,70 -64,90 -61 -56,50 -5,60
Resultat før skat (EBT) 8,40 -72 -67 -61,50 -6,80
Bruttoresultat 39,30 14,60 31,60 -11,70 13,20
Finansielle indtægter 0,40 0,60 757 0,20 0,10
Finansielle omkostninger -3,20 -7,30 -8,70 -4,40 -2

Balance

  2018H1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 82,10 70 75,50 70 126,60
Egenkapital (aktionærers andel) 82,10 70 75,50 70 126,60
Aktiekapital 33,20 33,20 33,20 33,20 33,20
Passiver i alt (balancesum) 267,70 284,60 268,50 284,60 337,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 107,20 121,30 111,60 121,30 114
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 78,40 93,30 81,40 93,30 97,30
Immaterielle aktiver 18,80 21,60 20,50 21,60 53,30
Materielle aktiver 151,40 146 149,40 146 151,40
Finansielle aktiver 3,20 15,20 5,60 15,20 14,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 168,80 182,80 175,50 182,80 219,40
Vare- og driftsbeholdninger 44,10 50,80 40,60 50,80 58,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 41 38,90 40,50 38,90 47,60
Likvide beholdninger 4,70 5,20 3,10 5,20 2,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 98,90 101,80 93 101,80 118,50
Aktiver i alt 267,70 284,60 2.685 284,60 337,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2017Q2 2017Q1 2016Y
EBIT-margin 8,30 22,40 -6,80 -5,30 -3,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   28,10     37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -63,10     -9,80

Resultatopgørelse

  2018H1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 11,20   -59,10   -4,80
Nettoomsætning 135,20 193,90 263,80 62,70 70,60
Nettoresultat 6,70 -64,90 -61 -56,50 -5,60
Resultat før skat (EBT) 8,40 -72 -67 -61,50 -6,80
Bruttoresultat 39,30 14,60 31,60 -11,70 13,20
Finansielle indtægter 0,40 0,60 757 0,20 0,10
Finansielle omkostninger -3,20 -7,30 -8,70 -4,40 -2

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.