Glunz & Jensen Holding

(GJ)
ISIN: DK0010249309

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 220 135,20 193,90 263,80 62,70
Bruttoresultat 62,80 39,30 14,60 31,60 -11,70
EBIT 18,20 11,20   -59,10  
Resultat før skat (EBT) 13,70 8,40 -72 -67 -61,50
Nettoresultat 9,90 6,70 -64,90 -61 -56,50
Finansielle indtægter 0,30 0,40 0,60 757 0,20
Finansielle omkostninger -4,90 -3,20 -7,30 -8,70 -4,40

Balance

  2018Y 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Egenkapital 92,20 82,10 70 75,50 70
Egenkapital (aktionærers andel) 92,20 82,10 70 75,50 70
Aktiekapital 36,40 33,20 33,20 33,20 33,20
Passiver i alt (balancesum) 278,90 267,70 284,60 268,50 284,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 105,60 107,20 121,30 111,60 121,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 81 78,40 93,30 81,40 93,30
Immaterielle aktiver 17,20 18,80 21,60 20,50 21,60
Materielle aktiver 146,70 151,40 146 149,40 146
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 172,20 168,80 182,80 175,50 182,80
Vare- og driftsbeholdninger 50,50 44,10 50,80 40,60 50,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 41,20 41 38,90 40,50 38,90
Likvide beholdninger 4,80 4,70 5,20 3,10 5,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 106,70 98,90 101,80 93 101,80
Aktiver i alt 278,90 267,70 284,60 2.685 284,60
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   3,20 15,20 5,60 15,20

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 8,30 8,30 22,40 -6,80 -5,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 33,10   28,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 10,70   -63,10    

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 220 135,20 193,90 263,80 62,70
Bruttoresultat 62,80 39,30 14,60 31,60 -11,70
EBIT 18,20 11,20   -59,10  
Resultat før skat (EBT) 13,70 8,40 -72 -67 -61,50
Nettoresultat 9,90 6,70 -64,90 -61 -56,50
Finansielle indtægter 0,30 0,40 0,60 757 0,20
Finansielle omkostninger -4,90 -3,20 -7,30 -8,70 -4,40