Cemat

(CEMAT)
ISIN: DK0010271584

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Q1 20159M
Nettoomsætning 39,20 20,30 39 3,70 218,80
EBIT 2,10 0,30 3,10 -4 -4,40
Resultat før skat (EBT) 1,60 -1,20 -1,50 -6,50 -20,10
Nettoresultat 0,10 -1,60 -2,40 -6,50 -20,60
Finansielle indtægter 0,20   0,10    
Finansielle omkostninger -0,50   -0,40    

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Q1 20159M
Egenkapital 106,80 103,60 110,10 165,60 328,80
Egenkapital (aktionærers andel) 92,70 89,50 94,20 149,50 312,30
Aktiekapital 5 5 5 132 132
Passiver i alt (balancesum) 130,70 127,10 134,20 460,50 623,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4,90 5,80 5,70 279,20 286,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 18,90 17,70 118,40 15,70 7,70
Materielle aktiver 108,60 104,60 109,40 47,20 324,60
Finansielle aktiver 0,60 0,60 0,60   5,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 109,10 105,20 110 61,30 396,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5,80   7,30 2,20 55,70
Likvide beholdninger 15,20 12,40 16,90 7,80 11
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 21,50 21,90 24,20 399,10 226,50
Aktiver i alt 130,70 127,10 134,20 460,50 623,10
Minoriteter (egenkapital) 14,10 14,10 16 16,10 16,50
Immaterielle aktiver       13,80 66,70
Vare- og driftsbeholdninger       0,50 159,80

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Q1 20159M
EBIT-margin 5,30 1,50 8 -108,50 -2
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 81,80   70,20    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 0,10   -1,40    

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2016Q1 20159M
Nettoomsætning 39,20 20,30 39 3,70 218,80
EBIT 2,10 0,30 3,10 -4 -4,40
Resultat før skat (EBT) 1,60 -1,20 -1,50 -6,50 -20,10
Nettoresultat 0,10 -1,60 -2,40 -6,50 -20,60
Finansielle indtægter 0,20   0,10    
Finansielle omkostninger -0,50   -0,40