Cemat

(CEMAT)
ISIN: DK0010271584

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Q1 20159M 2015Y
EBIT 0,30 3,10 -4 -4,40 -77,60
Nettoomsætning 20,30 39 3,70 218,80 287,30
Nettoresultat -1,60 -2,40 -6,50 -20,60 -90,10
Resultat før skat (EBT) -1,20 -1,50 -6,50 -20,10 -96,10
Finansielle indtægter   0,10      
Finansielle omkostninger   -0,40     -18,50

Balance

  2018H1 2017Y 2016Q1 20159M 2015Y
Egenkapital 103,60 110,10 165,60 328,80 260,70
Egenkapital (aktionærers andel) 89,50 94,20 149,50 312,30 243,90
Aktiekapital 5 5 132 132 132
Passiver i alt (balancesum) 127,10 134,20 460,50 623,10 549,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5,80 5,70 279,20 286,50 277,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17,70 118,40 15,70 7,70 10,90
Immaterielle aktiver     13,80 66,70 49,60
Materielle aktiver 104,60 109,40 47,20 324,60 272,80
Finansielle aktiver 0,60 0,60   5,30 4,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 105,20 110 61,30 396,60 327,80
Likvide beholdninger 12,40 16,90 7,80 11 8,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 21,90 24,20 399,10 226,50 221,60
Aktiver i alt 127,10 134,20 460,50 623,10 549,40
Minoriteter (egenkapital) 14,10 16 16,10 16,50 16,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   7,30 2,20 55,70 49,40
Vare- og driftsbeholdninger     0,50 159,80 163,40

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Q1 20159M 2015Y
EBIT-margin 1,50 8 -108,50 -2 -27
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   70,20     47,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -1,40     -29,80

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Q1 20159M 2015Y
EBIT 0,30 3,10 -4 -4,40 -77,60
Nettoomsætning 20,30 39 3,70 218,80 287,30
Nettoresultat -1,60 -2,40 -6,50 -20,60 -90,10
Resultat før skat (EBT) -1,20 -1,50 -6,50 -20,10 -96,10
Finansielle indtægter   0,10      
Finansielle omkostninger   -0,40     -18,50