Cemat

(CEMAT)
ISIN: DK0010271584

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Q1 20159M 2015Y
Nettoomsætning 39 19,30 3,70 218,80 287,30
EBIT 3,10 -825 -4 -4,40 -77,60
Resultat før skat (EBT) -1,50 -1.624 -6,50 -20,10 -96,10
Nettoresultat -2,40 -2.050 -6,50 -20,60 -90,10
Finansielle indtægter 0,10        
Finansielle omkostninger -0,40       -18,50

Balance

  2017Y 2017H1 2016Q1 20159M 2015Y
Egenkapital 110,10 113 165,60 328,80 260,70
Egenkapital (aktionærers andel) 94,20 81,10 149,50 312,30 243,90
Aktiekapital 5 5 132 132 132
Passiver i alt (balancesum) 134,20 138,20 460,50 623,10 549,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5,70 8,10 279,20 286,50 277,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 118,40 17,10 15,70 7,70 10,90
Materielle aktiver 109,40 110,80 47,20 324,60 272,80
Finansielle aktiver 0,60 604   5,30 4,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 110 111,40 61,30 396,60 327,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,30   2,20 55,70 49,40
Likvide beholdninger 16,90 18,90 7,80 11 8,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 24,20 26,80 399,10 226,50 221,60
Aktiver i alt 134,20 138,20 460,50 623,10 549,40
Minoriteter (egenkapital) 16 31,90 16,10 16,50 16,80
Immaterielle aktiver     13,80 66,70 49,60
Vare- og driftsbeholdninger     0,50 159,80 163,40

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Q1 20159M 2015Y
EBIT-margin 8 -4,30 -108,50 -2 -27
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 70,20       47,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -1,40       -29,80

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Q1 20159M 2015Y
Nettoomsætning 39 19,30 3,70 218,80 287,30
EBIT 3,10 -825 -4 -4,40 -77,60
Resultat før skat (EBT) -1,50 -1.624 -6,50 -20,10 -96,10
Nettoresultat -2,40 -2.050 -6,50 -20,60 -90,10
Finansielle indtægter 0,10        
Finansielle omkostninger -0,40       -18,50