United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoresultat 85,10 33,10 21,40 54,50 30,70
Resultat før skat (EBT) 105,40 40,80 27 67,80 37,60
Finansielle indtægter   1,70   3,10  
Finansielle omkostninger          
Bruttoresultat          

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 872,90 836,90 828 836,90 872,90
Egenkapital (aktionærers andel) 551,10 532 870,90 532 551,10
Aktiekapital 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 950 908 892,20 908 950
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34 29,10 24,30 29,10 34
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 43 42 39,90 42 43
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 545,70 524,70 503,50 524,70 545,70
Vare- og driftsbeholdninger 34,70 40,40 41,80 40,40 34,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 60 50,50   50,50 60
Likvide beholdninger 207,50 191,50 192,30 191,50 207,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 404 383,40 388,70 383,40 404,20
Aktiver i alt 950 908 892,20 908 950
Minoriteter (egenkapital)   304,90 -42,90 304,90  
Materielle aktiver   258,90 247,50 258,90  
Finansielle aktiver   133,90   133,90  

Nøgletal - hovedtal

  2016Y 2015Y 2014Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,50 92,20 92,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 7,80 11,70 5,90

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoresultat 85,10 33,10 21,40 54,50 30,70
Resultat før skat (EBT) 105,40 40,80 27 67,80 37,60
Finansielle indtægter   1,70   3,10  
Finansielle omkostninger          
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.