United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoresultat 21,90 40,10 62 85,10 116,10
Resultat før skat (EBT) 27,40 50,30 77,60 105,40  
Finansielle indtægter 2,10   4,30   0,50
Finansielle omkostninger -3   -5    
Bruttoresultat         193,70

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 912,40 975,30 912,40 872,90 912,90
Egenkapital (aktionærers andel) 582,10 607,40 582,10 551,10 574,30
Aktiekapital 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 995,40 1.063,30 995,40 950 1.001,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 34,30 36,20 34,30 34 42,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 48,70 51,80 83 43 46,30
Immaterielle aktiver 7,10   7,10    
Materielle aktiver 397,20   397,20   280,50
Finansielle aktiver 161,80   161,80    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 592,50 610,80 592,50 545,70 572,80
Vare- og driftsbeholdninger 35,70 39,80 35,70 34,70 38,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 70,90 70,50 70,90 60  
Likvide beholdninger 137,40 173,70 137,40 207,50 215,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 402,90 452,50 402,90 404 429,20
Aktiver i alt 995,40 1.063,30 995,40 950 1.001,90
Minoriteter (egenkapital) 330,30 367,90 330,30   338,60

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,10 91,50 92,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,50 7,80 11,70

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoresultat 21,90 40,10 62 85,10 116,10
Resultat før skat (EBT) 27,40 50,30 77,60 105,40  
Finansielle indtægter 2,10   4,30   0,50
Finansielle omkostninger -3   -5    
Bruttoresultat         193,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.