United International Enterprises Ltd

(UIE)
ISIN: BSP951331318

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Resultat før skat (EBT) 114,30 27,40 50,30 77,60 36,70
Nettoresultat 92,20 21,90 40,10 62 30,10
Finansielle indtægter 6,40 2,10   4,30 2,10
Finansielle omkostninger 0,20 -3   -5 0,10
Bruttoresultat          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 926,10 912,40 975,30 912,40 926,10
Egenkapital (aktionærers andel) 592 582,10 607,40 582,10 592
Aktiekapital 35,60 35,60 35,60 35,60 35,60
Passiver i alt (balancesum) 1.005,10 995,40 1.063,30 995,40 1.005,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 31,60 34,30 36,20 34,30 31,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 47,40 48,70 51,80 83 47,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 589,70 592,50 610,80 592,50 589,70
Vare- og driftsbeholdninger 36,30 35,70 39,80 35,70 36,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 61,30 70,90 70,50 70,90 61,30
Likvide beholdninger 127,30 137,40 173,70 137,40 127,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 415,40 402,90 452,50 402,90 415,40
Aktiver i alt 1.005,10 995,40 1.063,30 995,40 1.005,10
Minoriteter (egenkapital) 334,10 330,30 367,90 330,30 334,10
Immaterielle aktiver   7,10   7,10  
Materielle aktiver   397,20   397,20  
Finansielle aktiver   161,80   161,80  

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 91,10 91,50 92,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12,50 7,80 11,70

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Resultat før skat (EBT) 114,30 27,40 50,30 77,60 36,70
Nettoresultat 92,20 21,90 40,10 62 30,10
Finansielle indtægter 6,40 2,10   4,30 2,10
Finansielle omkostninger 0,20 -3   -5 0,10
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.