Københavns Lufthavne

(KBHL)
ISIN: DK0010201102

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 1.442 496 346 843 599,20
Nettoomsætning 3.378,20 1.150,60 996 2.146,60 1.231,60
Nettoresultat 1.002,40 346,20 230 576,10 426,40
Resultat før skat (EBT) 13.101,30 449,60 298,70 748,10 553,30
Finansielle indtægter 1,40 0,60 0,50 1,10 0,30
Finansielle omkostninger -142,10 -47,60 -48,30 -95,90 -46,20
Bruttoresultat     346,50    

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 2.872,20 2.955,40 3.291,70 2.955,40 2.872,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.872,20 2.955,40   2.955,40 2.872,20
Aktiekapital 784,80 784,80 784,80 784,80 784,80
Passiver i alt (balancesum) 11.321 11.293,70 11.220,30 11.293,70 11.321
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.630 1.140,30 1.013,20 1.140,30 2.630
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.818,80 7.198 6.915,40 7.198 5.818,80
Immaterielle aktiver 471,40 484,20 510,60 484,20 471,40
Materielle aktiver 10.304,70 10.096,40 9.874,40 10.096,40 10.304,70
Finansielle aktiver 32,80 110,90 316,40 110,90 32,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 108.089 10.691,50 10.701,40 10.691,50 10.808,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 500 472,50 371,20 472,50 500
Likvide beholdninger 12,10 64,80 58 64,80 12,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 512,10 602,20 518,90 602,20 512,10
Aktiver i alt 11.321 11.293,70 11.220,30 11.293,70 11.321
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q1 2017H1 2017Q3 2016Y
EBIT-margin 42,70 34,80 39,30 48,60 40,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 25,40     25,40 27,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 45,20     58,50 41,80

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 1.442 496 346 843 599,20
Nettoomsætning 3.378,20 1.150,60 996 2.146,60 1.231,60
Nettoresultat 1.002,40 346,20 230 576,10 426,40
Resultat før skat (EBT) 13.101,30 449,60 298,70 748,10 553,30
Finansielle indtægter 1,40 0,60 0,50 1,10 0,30
Finansielle omkostninger -142,10 -47,60 -48,30 -95,90 -46,20
Bruttoresultat     346,50    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.