Københavns Lufthavne

(KBHL)
ISIN: DK0010201102

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 364 1.442 1.822,90 599,20 496
Nettoomsætning 1.013 3.378,20 4.439,40 1.231,60 1.150,60
Nettoresultat 243,50 1.002,40 1.285,50 426,40 346,20
Resultat før skat (EBT) 315,90 13.101,30 1.635,60 553,30 449,60
Finansielle indtægter 0,70 1,40 2,10 0,30 0,60
Finansielle omkostninger 48,90 -142,10 189,40 -46,20 -47,60
Bruttoresultat          

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 3.391,50 2.872,20 3.152,40 2.872,20 2.955,40
Egenkapital (aktionærers andel) 3.391,50 2.872,20 3.152,40 2.872,20 2.955,40
Aktiekapital 784,80 784,80 784,80 784,80 784,80
Passiver i alt (balancesum) 11.853,90 11.321 11.590,10 11.321 11.293,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.415,70 2.630 2.620,30 2.630 1.140,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 6.046,70 5.818,80 5.817,40 5.818,80 7.198
Immaterielle aktiver 478 471,40 448,10 471,40 484,20
Materielle aktiver 10.832 10.304,70 10.583,50 10.304,70 10.096,40
Finansielle aktiver 0,50 32,80 7,30 32,80 110,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.311,10 108.089 11.038,90 10.808,90 10.691,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 422,10 500 427,50 500 472,50
Likvide beholdninger 42,50 12,10 12,60 12,10 64,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 542,80 512,10 551,20 512,10 602,20
Aktiver i alt 11.853,90 11.321 11.590,10 11.321 11.293,70
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q1
EBIT-margin 35,90 42,70 41,10 48,60 34,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   25,40 27,20 25,40  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   45,20 41,50 58,50  

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 364 1.442 1.822,90 599,20 496
Nettoomsætning 1.013 3.378,20 4.439,40 1.231,60 1.150,60
Nettoresultat 243,50 1.002,40 1.285,50 426,40 346,20
Resultat før skat (EBT) 315,90 13.101,30 1.635,60 553,30 449,60
Finansielle indtægter 0,70 1,40 2,10 0,30 0,60
Finansielle omkostninger 48,90 -142,10 189,40 -46,20 -47,60
Bruttoresultat