Københavns Lufthavne

(KBHL)
ISIN: DK0010201102

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 1.144 1.013 2.156,90 3.378,20 4.439,40
EBIT 423 364 787 1.442 1.822,90
Resultat før skat (EBT) 376,60 315,90 692,60 13.101,30 1.635,60
Nettoresultat 290,40 243,50 534 1.002,40 1.285,50
Finansielle indtægter 1,30 0,70 2 1,40 2,10
Finansielle omkostninger 47,40 48,90 96,30 -142,10 189,40
Bruttoresultat          

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 2.908,30 3.391,50 2.908,30 2.872,20 3.152,40
Egenkapital (aktionærers andel) 2.908,30 3.391,50 2.908,30 2.872,20 3.152,40
Aktiekapital 784,80 784,80 784,80 784,80 784,80
Passiver i alt (balancesum) 12.212,30 11.853,90 12.212,30 11.321 11.590,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.104 2.415,70 2.104 2.630 2.620,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7.200 6.046,70 7.200 5.818,80 5.817,40
Immaterielle aktiver 486,30 478 486,30 471,40 448,10
Materielle aktiver 11.172,30 10.832 11.172,30 10.304,70 10.583,50
Finansielle aktiver 13 0,50 13 32,80 7,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.671,60 11.311,10 11.671,60 108.089 11.038,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 447,90 422,10 447,90 500 427,50
Likvide beholdninger 19,10 42,50 19,10 12,10 12,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 540,70 542,80 540,70 512,10 551,20
Aktiver i alt 12.212,30 11.853,90 12.212,30 11.321 11.590,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 37 35,90 36,50 42,70 41,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       25,40 27,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       45,20 41,50

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 1.144 1.013 2.156,90 3.378,20 4.439,40
EBIT 423 364 787 1.442 1.822,90
Resultat før skat (EBT) 376,60 315,90 692,60 13.101,30 1.635,60
Nettoresultat 290,40 243,50 534 1.002,40 1.285,50
Finansielle indtægter 1,30 0,70 2 1,40 2,10
Finansielle omkostninger 47,40 48,90 96,30 -142,10 189,40
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.