Københavns Lufthavne

(KBHL)
ISIN: DK0010201102

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 3.397,70 1.144 1.013 2.156,90 1.241
EBIT 1.299,80 423 364 787 512,90
Resultat før skat (EBT) 1.170,50 376,60 315,90 692,60 477,90
Nettoresultat 902,30 290,40 243,50 534 368,30
Finansielle indtægter 4,30 1,30 0,70 2 2,30
Finansielle omkostninger -133,60 47,40 48,90 96,30 -37,30

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 2.851,70 2.908,30 3.391,50 2.908,30 2.851,70
Egenkapital (aktionærers andel) 2.851,70 2.908,30 3.391,50 2.908,30 2.851,70
Aktiekapital 784,80 784,80 784,80 784,80 784,80
Passiver i alt (balancesum) 12.482 12.212,30 11.853,90 12.212,30 12.482
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.945,60 2.104 2.415,70 2.104 1.945,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7.684,70 7.200 6.046,70 7.200 7.684,70
Immaterielle aktiver 475,20 486,30 478 486,30 475,20
Materielle aktiver 11.437 11.172,30 10.832 11.172,30 11.437
Finansielle aktiver 26,60 13 0,50 13 26,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.938,80 11.671,60 11.311,10 11.671,60 11.938,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 450,20 447,90 422,10 447,90 450,20
Likvide beholdninger 57,80 19,10 42,50 19,10 57,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 543,20 540,70 542,80 540,70 543,20
Aktiver i alt 12.482 12.212,30 11.853,90 12.212,30 12.482
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 38,30 37 35,90 36,50 41,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 3.397,70 1.144 1.013 2.156,90 1.241
EBIT 1.299,80 423 364 787 512,90
Resultat før skat (EBT) 1.170,50 376,60 315,90 692,60 477,90
Nettoresultat 902,30 290,40 243,50 534 368,30
Finansielle indtægter 4,30 1,30 0,70 2 2,30
Finansielle omkostninger -133,60 47,40 48,90 96,30 -37,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.