Københavns Lufthavne

(KBHL)
ISIN: DK0010201102

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 3.397,70 4.444,80 1.241 1.144 1.013
EBIT 1.299,80 1.584,40 512,90 423 364
Resultat før skat (EBT) 1.170,50 1.417,30 477,90 376,60 315,90
Nettoresultat 902,30 1.105,30 368,30 290,40 243,50
Finansielle indtægter 4,30 6,20 2,30 1,30 0,70
Finansielle omkostninger -133,60 -173,30 -37,30 47,40 48,90

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 2.851,70 3.086,30 2.851,70 2.908,30 3.391,50
Egenkapital (aktionærers andel) 2.851,70 3.086,30 2.851,70 2.908,30 3.391,50
Aktiekapital 784,80 784,80 784,80 784,80 784,80
Passiver i alt (balancesum) 12.482 12.968,10 12.482 12.212,30 11.853,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.945,60 2.275,40 1.945,60 2.104 2.415,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7.684,70 7.606,40 7.684,70 7.200 6.046,70
Immaterielle aktiver 475,20 456 475,20 486,30 478
Materielle aktiver 11.437 11.726,20 11.437 11.172,30 10.832
Finansielle aktiver 26,60 86,20 26,60 13 0,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.938,80 12.268,40 11.938,80 11.671,60 11.311,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 450,20 473,40 450,20 447,90 422,10
Likvide beholdninger 57,80 159,10 57,80 19,10 42,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 543,20 699,70 543,20 540,70 542,80
Aktiver i alt 12.482 12.968,10 12.482 12.212,30 11.853,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 38,30 35,60 41,30 37 35,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   23,80      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   35,40      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 3.397,70 4.444,80 1.241 1.144 1.013
EBIT 1.299,80 1.584,40 512,90 423 364
Resultat før skat (EBT) 1.170,50 1.417,30 477,90 376,60 315,90
Nettoresultat 902,30 1.105,30 368,30 290,40 243,50
Finansielle indtægter 4,30 6,20 2,30 1,30 0,70
Finansielle omkostninger -133,60 -173,30 -37,30 47,40 48,90