Københavns Lufthavne

(KBHL)
ISIN: DK0010201102

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 3.378,20 4.439,40 1.231,60 1.150,60 996
EBIT 1.442 1.822,90 599,20 496 346
Resultat før skat (EBT) 13.101,30 1.635,60 553,30 449,60 298,70
Nettoresultat 1.002,40 1.285,50 426,40 346,20 230
Finansielle indtægter 1,40 2,10 0,30 0,60 0,50
Finansielle omkostninger -142,10 189,40 -46,20 -47,60 -48,30
Bruttoresultat         346,50

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 2.872,20 3.152,40 2.872,20 2.955,40 3.291,70
Egenkapital (aktionærers andel) 2.872,20 3.152,40 2.872,20 2.955,40  
Aktiekapital 784,80 784,80 784,80 784,80 784,80
Passiver i alt (balancesum) 11.321 11.590,10 11.321 11.293,70 11.220,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.630 2.620,30 2.630 1.140,30 1.013,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.818,80 5.817,40 5.818,80 7.198 6.915,40
Immaterielle aktiver 471,40 448,10 471,40 484,20 510,60
Materielle aktiver 10.304,70 10.583,50 10.304,70 10.096,40 9.874,40
Finansielle aktiver 32,80 7,30 32,80 110,90 316,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 108.089 11.038,90 10.808,90 10.691,50 10.701,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 500 427,50 500 472,50 371,20
Likvide beholdninger 12,10 12,60 12,10 64,80 58
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 512,10 551,20 512,10 602,20 518,90
Aktiver i alt 11.321 11.590,10 11.321 11.293,70 11.220,30
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1
EBIT-margin 42,70 41,10 48,60 34,80 39,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 25,40 27,20 25,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 45,20 41,50 58,50    

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 3.378,20 4.439,40 1.231,60 1.150,60 996
EBIT 1.442 1.822,90 599,20 496 346
Resultat før skat (EBT) 13.101,30 1.635,60 553,30 449,60 298,70
Nettoresultat 1.002,40 1.285,50 426,40 346,20 230
Finansielle indtægter 1,40 2,10 0,30 0,60 0,50
Finansielle omkostninger -142,10 189,40 -46,20 -47,60 -48,30
Bruttoresultat         346,50