Greentech Energy Systems

(ATHENA)
ISIN: DK0010240514

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 56,40 28,40 46,60 41,30 47,30
Bruttoresultat 26,90 14,20 20,50 16,10 18,90
EBIT 23 12,60 17,70 10,20 17,60
Resultat før skat (EBT) 11,80 6,70 13,30 2,10 7,40
Nettoresultat 8,80 4,90 5,50 -0,40 1,30
Finansielle indtægter 0,10 0,60 0,70 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -11,30 -6 -9,20 -8,30 -10,80

Balance

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Egenkapital 209,40 204,20 198,40 189,70 191,80
Egenkapital (aktionærers andel) 209,40 71,60 198,40 189,70 191,80
Aktiekapital 71,60 71,60 71,60 71,60 71,60
Passiver i alt (balancesum) 422,40 431,70 430,90 424,10 414,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 212,40 31,70 72,30 51,20 67
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 180,80 194,10 157,90 183,30 152,50
Immaterielle aktiver 32,60 33,60 34,60 34,70 32,80
Materielle aktiver 238,40 246,30 265,70 244,10 241,70
Finansielle aktiver 65 68,90      
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 335,90 348,90 371,60 357,90 350,30
Vare- og driftsbeholdninger 0,20 172 0,20 1,60 0,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 21 16,80 15,40 20 14,60
Likvide beholdninger 48,60 41,30 30,30 28,30 24,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 77,50 69,90 57 65,20 53,10
Aktiver i alt 422,40 4.317 430,90 424,10 414,40
Minoriteter (egenkapital)   71,60      

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
EBIT-margin 40,80 44,50 37,90 24,80 25,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 49,60   46,10   46,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 4,30   2,80   0,70

Resultatopgørelse

  2017Y 2017H1 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 56,40 28,40 46,60 41,30 47,30
Bruttoresultat 26,90 14,20 20,50 16,10 18,90
EBIT 23 12,60 17,70 10,20 17,60
Resultat før skat (EBT) 11,80 6,70 13,30 2,10 7,40
Nettoresultat 8,80 4,90 5,50 -0,40 1,30
Finansielle indtægter 0,10 0,60 0,70 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -11,30 -6 -9,20 -8,30 -10,80