Greentech Energy Systems

(ATHENA)
ISIN: DK0010240514

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 27,20 56,40 46,60 41,30 47,30
Bruttoresultat 13,40 26,90 20,50 16,10 18,90
EBIT 12,30 23 17,70 10,20 17,60
Resultat før skat (EBT) 7,40 11,80 13,30 2,10 7,40
Nettoresultat 5,40 8,80 5,50 -0,40 1,30
Finansielle indtægter   0,10 0,70 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -4,90 -11,30 -9,20 -8,30 -10,80

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 20159M 2015Y
Egenkapital 211,70 209,40 198,40 189,70 191,80
Egenkapital (aktionærers andel) 211,70 209,40 198,40 189,70 191,80
Aktiekapital 71,60 71,60 71,60 71,60 71,60
Passiver i alt (balancesum) 415,50 422,40 430,90 424,10 414,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 33,50 212,40 72,30 51,20 67
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 170,10 180,80 157,90 183,30 152,50
Immaterielle aktiver 31,10 32,60 34,60 34,70 32,80
Materielle aktiver 230 238,40 265,70 244,10 241,70
Finansielle aktiver 66,30 65      
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 327,40 335,90 371,60 357,90 350,30
Vare- og driftsbeholdninger 0,20 0,20 0,20 1,60 0,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 16,80 21 15,40 20 14,60
Likvide beholdninger 58,90 48,60 30,30 28,30 24,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 87,10 77,50 57 65,20 53,10
Aktiver i alt 415,50 422,40 430,90 424,10 414,40
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 20159M 2015Y
EBIT-margin 45,20 40,80 37,90 24,80 25,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   49,60 46,10   46,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   4,30 2,80   0,70

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 20159M 2015Y
Nettoomsætning 27,20 56,40 46,60 41,30 47,30
Bruttoresultat 13,40 26,90 20,50 16,10 18,90
EBIT 12,30 23 17,70 10,20 17,60
Resultat før skat (EBT) 7,40 11,80 13,30 2,10 7,40
Nettoresultat 5,40 8,80 5,50 -0,40 1,30
Finansielle indtægter   0,10 0,70 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -4,90 -11,30 -9,20 -8,30 -10,80