Greentech Energy Systems

(ATHENA)
ISIN: DK0010240514

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q4
Nettoomsætning 28,40 46,60 41,30 47,30 14,30
Bruttoresultat 14,20 20,50 16,10 18,90  
EBIT 12,60 17,70 10,20 17,60 6,80
Resultat før skat (EBT) 6,70 13,30 2,10 7,40 4,10
Nettoresultat 4,90 5,50 -0,40 1,30 2,70
Finansielle indtægter 0,60 0,70 0,20 0,60  
Finansielle omkostninger -6 -9,20 -8,30 -10,80  

Balance

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q4
Egenkapital 204,20 198,40 189,70 191,80 191,80
Egenkapital (aktionærers andel) 71,60 198,40 189,70 191,80 191,80
Aktiekapital 71,60 71,60 71,60 71,60 71,60
Passiver i alt (balancesum) 431,70 430,90 424,10 414,40 414,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 31,70 72,30 51,20 67 67
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 194,10 157,90 183,30 152,50 152,50
Immaterielle aktiver 33,60 34,60 34,70 32,80 32,80
Materielle aktiver 246,30 265,70 244,10 241,70 241,70
Finansielle aktiver 68,90        
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 348,90 371,60 357,90 350,30 350,30
Vare- og driftsbeholdninger 172 0,20 1,60 0,20 0,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 16,80 15,40 20 14,60 14,60
Likvide beholdninger 41,30 30,30 28,30 24,90 24,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 69,90 57 65,20 53,10 53,10
Aktiver i alt 4.317 430,90 424,10 414,40 414,40
Minoriteter (egenkapital) 71,60        

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q4
EBIT-margin 44,50 37,90 24,80 25,60 52,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   46,10   46,30  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   2,80   0,70  

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 20159M 2015Y 2015Q4
Nettoomsætning 28,40 46,60 41,30 47,30 14,30
Bruttoresultat 14,20 20,50 16,10 18,90  
EBIT 12,60 17,70 10,20 17,60 6,80
Resultat før skat (EBT) 6,70 13,30 2,10 7,40 4,10
Nettoresultat 4,90 5,50 -0,40 1,30 2,70
Finansielle indtægter 0,60 0,70 0,20 0,60  
Finansielle omkostninger -6 -9,20 -8,30 -10,80