IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 1.203 1.535 379 673 810
Bruttoresultat 733 912 228 387 472
EBIT 93 57 19 67 140
Resultat før skat (EBT) 83 47 14 56 147
Nettoresultat 190 1.606 34 43 113
Finansielle indtægter 9 25   3 8
Finansielle omkostninger -19 -35 -5 -14 -1

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 797 2.294 797 775 718
Egenkapital (aktionærers andel) 783 2.282 783 760 705
Aktiekapital 171 171 171 171 171
Passiver i alt (balancesum) 1.455 2.755 1.455 1.517 1.594
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 644 449 644 716 852
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 14 12 14 26 24
Immaterielle aktiver 142 139 142 235 243
Materielle aktiver 108 86 108 154 150
Finansielle aktiver 11 11 11 20 22
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 312 274 312 473 484
Vare- og driftsbeholdninger 187 211 187 349 406
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 256 178 256 402 496
Likvide beholdninger 37 1.941 37 90 67
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.143 2.481 1.143 1.044 1.110
Aktiver i alt 1.455 2.755 1.455 1.517 1.594
Minoriteter (egenkapital) 14 12 14 15 13

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 7,70 3,70 5 10 17,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   83,30     45
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   2,30      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 1.203 1.535 379 673 810
Bruttoresultat 733 912 228 387 472
EBIT 93 57 19 67 140
Resultat før skat (EBT) 83 47 14 56 147
Nettoresultat 190 1.606 34 43 113
Finansielle indtægter 9 25   3 8
Finansielle omkostninger -19 -35 -5 -14 -1