IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -72 8 -66 93 57
Nettoomsætning 321 379 679 1.203 1.535
Nettoresultat -82 6 -76 190 1.606
Resultat før skat (EBT) -69 7 -64 83 47
Bruttoresultat 172 205 366 733 912
Finansielle indtægter 5 2 7 9 25
Finansielle omkostninger -2 -3 -5 -19 -35

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 379 460 379 797 2.294
Egenkapital (aktionærers andel) 379 447 379 783 2.282
Aktiekapital 152 171 152 171 171
Passiver i alt (balancesum) 826 1.075 826 1.455 2.755
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 427 604 427 644 449
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 20 11 20 14 12
Immaterielle aktiver 97 136 97 142 139
Materielle aktiver 73 86 73 108 86
Finansielle aktiver 14 11 14 11 11
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 211 273 211 312 274
Vare- og driftsbeholdninger 209 212 209 187 211
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 195 244 195 256 178
Likvide beholdninger 84 192 84 37 1.941
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 615 802 615 1.143 2.481
Aktiver i alt 826 1.075 826 1.455 2.755
Minoriteter (egenkapital)   13   14 12

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin -22,40 2,10 -9,70 7,70 3,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         83,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         2,30

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -72 8 -66 93 57
Nettoomsætning 321 379 679 1.203 1.535
Nettoresultat -82 6 -76 190 1.606
Resultat før skat (EBT) -69 7 -64 83 47
Bruttoresultat 172 205 366 733 912
Finansielle indtægter 5 2 7 9 25
Finansielle omkostninger -2 -3 -5 -19 -35

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.