IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -13 -72 8 -66 -18
Nettoomsætning 827 321 379 679 249
Nettoresultat -126 -82 6 -76 -50
Resultat før skat (EBT) -4 -69 7 -64 -10
Bruttoresultat 445 172 205 366 132
Finansielle indtægter 15 5 2 7 9
Finansielle omkostninger -6 -2 -3 -5 -1

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 315 379 460 379 315
Egenkapital (aktionærers andel) 315 379 447 379 315
Aktiekapital 152 152 171 152 152
Passiver i alt (balancesum) 683 826 1.075 826 683
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 352 427 604 427 352
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16 20 11 20 16
Immaterielle aktiver 94 97 136 97 94
Materielle aktiver 69 73 86 73 69
Finansielle aktiver 9 14 11 14 9
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 196 211 273 211 196
Vare- og driftsbeholdninger 171 209 212 209 171
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 178 195 244 195 178
Likvide beholdninger 22 84 192 84 22
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 487 615 802 615 487
Aktiver i alt 683 826 1.075 826 683
Minoriteter (egenkapital)     13    

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin -1,60 -22,40 2,10 -9,70 -7,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -13 -72 8 -66 -18
Nettoomsætning 827 321 379 679 249
Nettoresultat -126 -82 6 -76 -50
Resultat før skat (EBT) -4 -69 7 -64 -10
Bruttoresultat 445 172 205 366 132
Finansielle indtægter 15 5 2 7 9
Finansielle omkostninger -6 -2 -3 -5 -1

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.