IC Group

(IC)
ISIN: DK0010221803

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 379 1.203 1.535 379 673
Bruttoresultat 205 733 912 228 387
EBIT 8 93 57 19 67
Resultat før skat (EBT) 7 83 47 14 56
Nettoresultat 6 190 1.606 34 43
Finansielle indtægter 2 9 25   3
Finansielle omkostninger -3 -19 -35 -5 -14

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 460 797 2.294 797 775
Egenkapital (aktionærers andel) 447 783 2.282 783 760
Aktiekapital 171 171 171 171 171
Passiver i alt (balancesum) 1.075 1.455 2.755 1.455 1.517
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 604 644 449 644 716
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 11 14 12 14 26
Immaterielle aktiver 136 142 139 142 235
Materielle aktiver 86 108 86 108 154
Finansielle aktiver 11 11 11 11 20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 273 312 274 312 473
Vare- og driftsbeholdninger 212 187 211 187 349
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 244 256 178 256 402
Likvide beholdninger 192 37 1.941 37 90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 802 1.143 2.481 1.143 1.044
Aktiver i alt 1.075 1.455 2.755 1.455 1.517
Minoriteter (egenkapital) 13 14 12 14 15

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 2,10 7,70 3,70 5 10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     83,30    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     2,30    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 379 1.203 1.535 379 673
Bruttoresultat 205 733 912 228 387
EBIT 8 93 57 19 67
Resultat før skat (EBT) 7 83 47 14 56
Nettoresultat 6 190 1.606 34 43
Finansielle indtægter 2 9 25   3
Finansielle omkostninger -3 -19 -35 -5 -14