Monberg & Thorsen B

(MT B)
ISIN: DK0010224310

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT -21 -42 -12 -7 -24
Resultat før skat (EBT) -21 -38 -10 -4 -20
Nettoresultat -21 -38 -10 -4 -20
Finansielle indtægter   4,10      
Finansielle omkostninger   -0,40      
Nettoomsætning          
Bruttoresultat          

Balance

  2018Q1 2017Y 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 448 470 505 603 616,20
Egenkapital (aktionærers andel) 448 470      
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital   71,70     71,70
Passiver i alt (balancesum)   472,70 507   619,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser)   2,70     3,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Finansielle aktiver   393,70     433,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)   393,70 428   433,10
Likvide beholdninger   6,20 14   14,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)   79 79   186,20
Aktiver i alt   472,70 507   619,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)     2   3,60
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017H1 2016Y 2016Q1 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 99   99,50   99,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -7 -1 -1   13
EBIT-margin       -0,90  

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT -21 -42 -12 -7 -24
Resultat før skat (EBT) -21 -38 -10 -4 -20
Nettoresultat -21 -38 -10 -4 -20
Finansielle indtægter   4,10      
Finansielle omkostninger   -0,40      
Nettoomsætning          
Bruttoresultat          

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.