Monberg & Thorsen B

(MT B)
ISIN: DK0010224310

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q1 20169M
EBIT -21 -45 -42 -12 -24
Resultat før skat (EBT) -21 -45 -38 -10 -20
Nettoresultat -21 -45 -38 -10 -20
Finansielle indtægter     4,10    
Finansielle omkostninger     -0,40    
Nettoomsætning          
Bruttoresultat          

Balance

  2018Q1 2018H1 2017Y 20169M 2016Y
Egenkapital 448 417 470 603 616,20
Egenkapital (aktionærers andel) 448 417 470    
Minoriteter (egenkapital)          
Passiver i alt (balancesum)   219 472,70   619,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser)   2 2,70   3,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)   418 393,70   433,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)         3,60
Likvide beholdninger   2 6,20   14,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver)   2 79   186,20
Aktiver i alt   420 472,70   619,30
Aktiekapital     71,70   71,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Finansielle aktiver     393,70   433,10
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2016Q1 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 99 99,50   99,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -7 -1   13
EBIT-margin     -0,90  

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q1 20169M
EBIT -21 -45 -42 -12 -24
Resultat før skat (EBT) -21 -45 -38 -10 -20
Nettoresultat -21 -45 -38 -10 -20
Finansielle indtægter     4,10    
Finansielle omkostninger     -0,40    
Nettoomsætning          
Bruttoresultat