Arkil Holding B

(ARKIL B)
ISIN: DK0010025113

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 72 115,70 79,50 56,90 -64,40
Nettoomsætning 2.434,40 3.337,30 970,40 964,60 499,40
Nettoresultat 51,80 83,10 59,50 42,40 -50,10
Resultat før skat (EBT) 69,80 111 78,80 56 -65
Bruttoresultat 269,90 391,50 142 124,40 3,50
Finansielle indtægter   1,30      
Finansielle omkostninger   -6      

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 881,60 908,90 881,60 824,90 799,10
Egenkapital (aktionærers andel) 881,60 879,90 881,60 824,90 49,10
Aktiekapital 49,10 49,10 49,10 49,10 49,10
Passiver i alt (balancesum) 2.072,50 2.089 2.072,50 1.999,60 1.759
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 814,40 801,20 814,40 815,50 610,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 376,50 378,90 376,50 359,20 349
Immaterielle aktiver 148,90 148,80 148,90 149,30 147,80
Materielle aktiver 616,70 645,30 616,70 615,10 613,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 805,50 836,10 805,50 808,30 806,50
Vare- og driftsbeholdninger 83 76,30 83 87,70 75,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 599,40 715,40 599,40   424,70
Likvide beholdninger 166,40 323,80 166,40 164,20 220
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.267 1.252,90 1.267 1.191,30 952,50
Aktiver i alt 2.072,50 2.089 2.072,50 1.999,60 1.759
Minoriteter (egenkapital)   29      

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 3,30 3,50 8,20 5,90 -12,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   43,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   9,40      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT 72 115,70 79,50 56,90 -64,40
Nettoomsætning 2.434,40 3.337,30 970,40 964,60 499,40
Nettoresultat 51,80 83,10 59,50 42,40 -50,10
Resultat før skat (EBT) 69,80 111 78,80 56 -65
Bruttoresultat 269,90 391,50 142 124,40 3,50
Finansielle indtægter   1,30      
Finansielle omkostninger   -6