Arkil Holding B

(ARKIL B)
ISIN: DK0010025113

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 72 56,90 -64,40 -7,50 79,50
Nettoomsætning 2.434,40 964,60 499,40 1.464 970,40
Nettoresultat 51,80 42,40 -50,10 -7,70 59,50
Resultat før skat (EBT) 69,80 56 -65 -9 78,80
Bruttoresultat 269,90 124,40 3,50 127,90 142
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 881,60 824,90 799,10 824,90 881,60
Egenkapital (aktionærers andel) 881,60 824,90 49,10 824,90 881,60
Aktiekapital 49,10 49,10 49,10 49,10 49,10
Passiver i alt (balancesum) 2.072,50 1.999,60 1.759 1.999,60 2.072,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 814,40 815,50 610,90 815,50 814,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 376,50 359,20 349 359,20 376,50
Immaterielle aktiver 148,90 149,30 147,80 149,30 148,90
Materielle aktiver 616,70 615,10 613,40 615,10 616,70
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 805,50 808,30 806,50 808,30 805,50
Vare- og driftsbeholdninger 83 87,70 75,50 87,70 83
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 599,40   424,70   599,40
Likvide beholdninger 166,40 164,20 220 164,20 166,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.267 1.191,30 952,50 1.191,30 1.267
Aktiver i alt 2.072,50 1.999,60 1.759 1.999,60 2.072,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 3,30 5,90 -12,90 -0,50 8,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 72 56,90 -64,40 -7,50 79,50
Nettoomsætning 2.434,40 964,60 499,40 1.464 970,40
Nettoresultat 51,80 42,40 -50,10 -7,70 59,50
Resultat før skat (EBT) 69,80 56 -65 -9 78,80
Bruttoresultat 269,90 124,40 3,50 127,90 142
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger