Arkil Holding B

(ARKIL B)
ISIN: DK0010025113

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT 56,90 -64,40 -7,50 151,50 64,50
Nettoomsætning 964,60 499,40 1.464 3.140,40 810,90
Nettoresultat 42,40 -50,10 -7,70 111,50 47,90
Resultat før skat (EBT) 56 -65 -9 147,70 61,10
Bruttoresultat 124,40 3,50 127,90 421,50 128,30
Finansielle indtægter       1,80  
Finansielle omkostninger       -5,60  

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
Egenkapital 824,90 799,10 824,90 868 785,70
Egenkapital (aktionærers andel) 824,90 49,10 824,90 841,20 785,70
Aktiekapital 49,10 49,10 49,10 49,10  
Passiver i alt (balancesum) 1.999,60 1.759 1.999,60 2.017,70 1.812,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 815,50 610,90 815,50 771,30 686,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 359,20 349 359,20 378,50 340,30
Immaterielle aktiver 149,30 147,80 149,30 147,90 148,10
Materielle aktiver 615,10 613,40 615,10 623,60 581,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 808,30 806,50 808,30 815,10 770,50
Vare- og driftsbeholdninger 87,70 75,50 87,70 70,80 86,50
Likvide beholdninger 164,20 220 164,20 226,30 64
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.191,30 952,50 1.191,30 1.202,60 1.042
Aktiver i alt 1.999,60 1.759 1.999,60 2.017,70 1.812,50
Minoriteter (egenkapital)       26,70  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   424,70   740,50 534,60

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT-margin 5,90 -12,90 -0,50 4,80 8
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       43  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       13,70  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT 56,90 -64,40 -7,50 151,50 64,50
Nettoomsætning 964,60 499,40 1.464 3.140,40 810,90
Nettoresultat 42,40 -50,10 -7,70 111,50 47,90
Resultat før skat (EBT) 56 -65 -9 147,70 61,10
Bruttoresultat 124,40 3,50 127,90 421,50 128,30
Finansielle indtægter       1,80  
Finansielle omkostninger       -5,60  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.