Arkil Holding B

(ARKIL B)
ISIN: DK0010025113

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 64,50 -32 -72,10 -21,10 6,40
Nettoomsætning 810,90 518,30 1.329,20 2.187,20 3.017
Nettoresultat 47,90 -24,70 23,20 -19,40 5,60
Resultat før skat (EBT) 61,10 -32,70 31,40 -22,10 5
Bruttoresultat 128,30 35,70 164 179 271,70
Finansielle indtægter         3,10
Finansielle omkostninger         -4,40

Balance

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 785,70 734,60 785,70 732,20 759,20
Egenkapital (aktionærers andel) 785,70 715,80 785,70 707,80 736,60
Passiver i alt (balancesum) 1.812,50 1.592,30 1.812,50 1.796 1.817,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 686,50 522,30 686,50 692,80 717,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 340,30 335,40 340,30 371 340,80
Immaterielle aktiver 148,10 148,20 148,10 148,90 148,40
Materielle aktiver 581,40 577,40 581,40 561,10 568,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 770,50 772,50 770,50 768,20 770,30
Vare- og driftsbeholdninger 86,50 99,80 86,50 81,40 92,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 534,60   534,60    
Likvide beholdninger 64 144,30 64 85,40 159,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.042 819,80 1.042 1.027,80 1.046,70
Aktiver i alt 1.812,50 1.592,30 1.812,50 1.796 1.817,10
Minoriteter (egenkapital)   18,80   24,40 22,60
Aktiekapital   49,10   49,10 49,10
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 8 -6,20 -5,40 -1 0,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         41,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         0,70

Resultatopgørelse

  2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 64,50 -32 -72,10 -21,10 6,40
Nettoomsætning 810,90 518,30 1.329,20 2.187,20 3.017
Nettoresultat 47,90 -24,70 23,20 -19,40 5,60
Resultat før skat (EBT) 61,10 -32,70 31,40 -22,10 5
Bruttoresultat 128,30 35,70 164 179 271,70
Finansielle indtægter         3,10
Finansielle omkostninger         -4,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.