Arkil Holding B

(ARKIL B)
ISIN: DK0010025113

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT 151,50 64,50 -32 -72,10 -21,10
Nettoomsætning 3.140,40 810,90 518,30 1.329,20 2.187,20
Nettoresultat 111,50 47,90 -24,70 23,20 -19,40
Resultat før skat (EBT) 147,70 61,10 -32,70 31,40 -22,10
Bruttoresultat 421,50 128,30 35,70 164 179
Finansielle indtægter 1,80        
Finansielle omkostninger -5,60        

Balance

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M
Egenkapital 868 785,70 734,60 785,70 732,20
Egenkapital (aktionærers andel) 841,20 785,70 715,80 785,70 707,80
Aktiekapital 49,10   49,10   49,10
Passiver i alt (balancesum) 2.017,70 1.812,50 1.592,30 1.812,50 1.796
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 771,30 686,50 522,30 686,50 692,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 378,50 340,30 335,40 340,30 371
Immaterielle aktiver 147,90 148,10 148,20 148,10 148,90
Materielle aktiver 623,60 581,40 577,40 581,40 561,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 815,10 770,50 772,50 770,50 768,20
Vare- og driftsbeholdninger 70,80 86,50 99,80 86,50 81,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 740,50 534,60   534,60  
Likvide beholdninger 226,30 64 144,30 64 85,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.202,60 1.042 819,80 1.042 1.027,80
Aktiver i alt 2.017,70 1.812,50 1.592,30 1.812,50 1.796
Minoriteter (egenkapital) 26,70   18,80   24,40
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT-margin 4,80 8 -6,20 -5,40 -1
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 43        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 13,70        

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 20169M
EBIT 151,50 64,50 -32 -72,10 -21,10
Nettoomsætning 3.140,40 810,90 518,30 1.329,20 2.187,20
Nettoresultat 111,50 47,90 -24,70 23,20 -19,40
Resultat før skat (EBT) 147,70 61,10 -32,70 31,40 -22,10
Bruttoresultat 421,50 128,30 35,70 164 179
Finansielle indtægter 1,80        
Finansielle omkostninger -5,60        

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.