Lollands Bank

(LOLB)
ISIN: DK0060000107

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Q1 2017Y
Nettoresultat 16,20 43,80 54,50 20,10 61,30
Resultat før skat (EBT) 20,60 55,70 69 25,60 74,10

Balance

  2017Y 2016Q4 2016Y 2015Y
Aktiekapital 21,60   21,60 21,60
Passiver i alt (balancesum) 3.250,20   2.970,40 2.690,60
Egenkapital 474,40 423,90 423,90 366,10
Egenkapital (aktionærers andel) 474,40 423,90 423,90 366,10

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Q4 2016Y 2015Y
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 13,70 4 16 8,60

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Q1 2017Y
Nettoresultat 16,20 43,80 54,50 20,10 61,30
Resultat før skat (EBT) 20,60 55,70 69 25,60 74,10