Lollands Bank

(LOLB)
ISIN: DK0060000107

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y
Nettoresultat 54,50 61,30 20,10 38 63,30
Resultat før skat (EBT) 69 74,10 25,60 48,10 79,50

Balance

  2017Y 2016Y 2016Q4 2015Y
Aktiekapital 21,60 21,60   21,60
Passiver i alt (balancesum) 3.250,20 2.970,40   2.690,60
Egenkapital 474,40 423,90 423,90 366,10
Egenkapital (aktionærers andel) 474,40 423,90 423,90 366,10

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2016Q4 2015Y
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 13,70 16 4 8,60

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y
Nettoresultat 54,50 61,30 20,10 38 63,30
Resultat før skat (EBT) 69 74,10 25,60 48,10 79,50