InterMail

(IMAIL)
ISIN: DK0010212224

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 11,90 3,20 22,60 1,30 -2,30
Nettoomsætning 135,50 68,50 68,10 212,50 270,50
Nettoresultat -7,10   4,80   -14,40
Resultat før skat (EBT) 12,90 1,60 22,60 -6,20 -13,40
Bruttoresultat 41,40   23,90   66
Finansielle indtægter 3   3,40   3,70
Finansielle omkostninger -8,60   -4,30   -10,40

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y
Egenkapital 19,50 28,30 3,50 15,20 16,50
Egenkapital (aktionærers andel) 19,50 28,30      
Aktiekapital 18 18 23,10 23 23
Passiver i alt (balancesum) 183,40 214,10 250 266,80 275,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 121,60 178,50 204 69 70,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7,10 7,30 42,50 182,40 188,20
Immaterielle aktiver 58,50 59,10 61,40 61,90 60,40
Materielle aktiver 6,80 8,60 123,30 131,80 134
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 72,80 4,40 185,70 194,90 195,60
Vare- og driftsbeholdninger 2,80 4,70 15,60 22,30 23,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 23,20 38,30 34,90 45,20 37,60
Likvide beholdninger 0,50 2,40 3,50 4,30 9,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 39 141,80 64,20 71,90 80,10
Aktiver i alt 183,40 214,10 250 266,80 275,60
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver     1,10 1,20 1,20

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y
EBIT-margin 9 12 -0,90 2 1
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 10,60   1,40   6
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -16   -20   -4

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT 11,90 3,20 22,60 1,30 -2,30
Nettoomsætning 135,50 68,50 68,10 212,50 270,50
Nettoresultat -7,10   4,80   -14,40
Resultat før skat (EBT) 12,90 1,60 22,60 -6,20 -13,40
Bruttoresultat 41,40   23,90   66
Finansielle indtægter 3   3,40   3,70
Finansielle omkostninger -8,60   -4,30   -10,40