InterMail

(IMAIL)
ISIN: DK0010212224

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT 3,20 22,60 1,30 -2,30 -1,70
Nettoomsætning 68,50 68,10 212,50 270,50 63,90
Resultat før skat (EBT) 1,60 22,60 -6,20 -13,40 -3,90
Bruttoresultat   23,90   66  
Nettoresultat   4,80   -14,40  
Finansielle indtægter   3,40   3,70  
Finansielle omkostninger   -4,30   -10,40  

Balance

  2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y 2016Q2
Egenkapital 28,30 3,50 15,20 16,50 22,10
Egenkapital (aktionærers andel) 28,30       22,10
Aktiekapital 18 23,10 23 23 23
Passiver i alt (balancesum) 214,10 250 266,80 275,60 281,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 178,50 204 69 70,90 59
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7,30 42,50 182,40 188,20 200,40
Immaterielle aktiver 59,10 61,40 61,90 60,40 59,20
Materielle aktiver 8,60 123,30 131,80 134 132
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 4,40 185,70 194,90 195,60 192,80
Vare- og driftsbeholdninger 4,70 15,60 22,30 23,70 26,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 38,30 34,90 45,20 37,60 50,90
Likvide beholdninger 2,40 3,50 4,30 9,20 11,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 141,80 64,20 71,90 80,10 88,70
Aktiver i alt 214,10 250 266,80 275,60 281,50
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   1,10 1,20 1,20 1,50

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y 2016Q2
EBIT-margin 12 -0,90 2 1 1,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   1,40   6  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -20   -4  

Resultatopgørelse

  2018Q1 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
EBIT 3,20 22,60 1,30 -2,30 -1,70
Nettoomsætning 68,50 68,10 212,50 270,50 63,90
Resultat før skat (EBT) 1,60 22,60 -6,20 -13,40 -3,90
Bruttoresultat   23,90   66  
Nettoresultat   4,80   -14,40  
Finansielle indtægter   3,40   3,70  
Finansielle omkostninger   -4,30   -10,40