InterMail

(IMAIL B)
ISIN: DK0010212224

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017H1 2017Y
EBIT 1,30 -1,70 1,20 2,30 -2,30
Nettoomsætning 212,50 63,90 73,50 148,60 270,50
Resultat før skat (EBT) -6,20 -3,90 -1,40 -2,40 -13,40
Nettoresultat     -1,40 -2,40 -14,40
Bruttoresultat     20,40 42,50 66
Finansielle indtægter         3,70
Finansielle omkostninger         -10,40

Balance

  2017Q2 2017H1 2017Y 2016Y 2016Q2
Egenkapital 15,20 15,20 3,50 16,50 22,10
Aktiekapital 23 23 23,10 23 23
Passiver i alt (balancesum) 266,80 266,80 250 275,60 281,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 69 69,10 204 70,90 59
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 182,40 182,40 42,50 188,20 200,40
Immaterielle aktiver 61,90 61,90 61,40 60,40 59,20
Materielle aktiver 131,80 131,80 123,30 134 132
Finansielle aktiver 1,20 1,20 1,10 1,20 1,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 194,90 194,90 185,70 195,60 192,80
Vare- og driftsbeholdninger 22,30 22,30 15,60 23,70 26,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 45,20   34,90 37,60 50,90
Likvide beholdninger 4,30 4,30 3,50 9,20 11,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 71,90 71,90 64,20 80,10 88,70
Aktiver i alt 266,80 266,80 250 275,60 281,50
Egenkapital (aktionærers andel)         22,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q2 2017H1 2017Y 2016Y 2016Q2
EBIT-margin 2 2 -0,90 1 1,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     1,40 6  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -20 -4  

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017H1 2017Y
EBIT 1,30 -1,70 1,20 2,30 -2,30
Nettoomsætning 212,50 63,90 73,50 148,60 270,50
Resultat før skat (EBT) -6,20 -3,90 -1,40 -2,40 -13,40
Nettoresultat     -1,40 -2,40 -14,40
Bruttoresultat     20,40 42,50 66
Finansielle indtægter         3,70
Finansielle omkostninger         -10,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.