Össur

(OSSR)
ISIN: IS0000000040

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT 50,30 74,80 25 16,30 19
Nettoomsætning 414,80 568,60 153,80 138,90 144,90
Nettoresultat 34,50 57,70 23,10 11,10 13,20
Resultat før skat (EBT) 46,40 68,70 22,30 14,90 17,70
Bruttoresultat 257,90 354,80 96,90 87,10 89,20
Finansielle indtægter 1,40 0,90 -0,60 0,50 0,50
Finansielle omkostninger -4 -4   -1,40 -1,20

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 480,30 500,50 500,50 480,30 467,90
Egenkapital (aktionærers andel) 479,90 499,90 499,90 479,90 467,30
Aktiekapital 115,30 113,50 113,50 115,30  
Passiver i alt (balancesum) 777,60 793 793 777,60 773,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 114,20 126,80 126,70 114,20 113,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 183 165,70 165,70 183 191,70
Immaterielle aktiver 45,20 459,70 459,70 45,20 45,40
Materielle aktiver 54,60 56 56 54,60 54,30
Finansielle aktiver 18,30 7,10 7,10 18,30 17,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 552,50 560,80 560,80 552,50 544,80
Vare- og driftsbeholdninger 84,30 82,30 82,30 84,30 80,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 85,10 93,10 93,10 85,10  
Likvide beholdninger 34,70 37,30 37,30 34,70 38,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 225,10 232,20 232,20 225,10 228,50
Aktiver i alt 777,60 793 793 777,60 773,30
Minoriteter (egenkapital) 0,50 0,50 0,50 0,50  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 12,10 13 16 11,70 13
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   63      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT 50,30 74,80 25 16,30 19
Nettoomsætning 414,80 568,60 153,80 138,90 144,90
Nettoresultat 34,50 57,70 23,10 11,10 13,20
Resultat før skat (EBT) 46,40 68,70 22,30 14,90 17,70
Bruttoresultat 257,90 354,80 96,90 87,10 89,20
Finansielle indtægter 1,40 0,90 -0,60 0,50 0,50
Finansielle omkostninger -4 -4   -1,40 -1,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.