Össur

(OSSR)
ISIN: IS0000000040

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT 14 50,30 74,80 25 16,30
Nettoomsætning 141,60 414,80 568,60 153,80 138,90
Nettoresultat 10,30 34,50 57,70 23,10 11,10
Resultat før skat (EBT) 13,50 46,40 68,70 22,30 14,90
Bruttoresultat 88,50 257,90 354,80 96,90 87,10
Finansielle indtægter 0,50 1,40 0,90 -0,60 0,50
Finansielle omkostninger -1,40 -4 -4   -1,40

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 496,80 480,30 500,50 500,50 480,30
Egenkapital (aktionærers andel) 496,30 479,90 499,90 499,90 479,90
Aktiekapital 104,40 115,30 113,50 113,50 115,30
Passiver i alt (balancesum) 812,20 777,60 793 793 777,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 97,20 114,20 126,80 126,70 114,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 218,20 183 165,70 165,70 183
Immaterielle aktiver 47 45,20 459,70 459,70 45,20
Materielle aktiver 58,50 54,60 56 56 54,60
Finansielle aktiver 7,10 18,30 7,10 7,10 18,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 567,10 552,50 560,80 560,80 552,50
Vare- og driftsbeholdninger 88,20 84,30 82,30 82,30 84,30
Likvide beholdninger 41,90 34,70 37,30 37,30 34,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 245,10 225,10 232,20 232,20 225,10
Aktiver i alt 812,20 777,60 793 793 777,60
Minoriteter (egenkapital) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   85,10 93,10 93,10 85,10

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 10 12,10 13 16 11,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 61   63    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 12   12    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT 14 50,30 74,80 25 16,30
Nettoomsætning 141,60 414,80 568,60 153,80 138,90
Nettoresultat 10,30 34,50 57,70 23,10 11,10
Resultat før skat (EBT) 13,50 46,40 68,70 22,30 14,90
Bruttoresultat 88,50 257,90 354,80 96,90 87,10
Finansielle indtægter 0,50 1,40 0,90 -0,60 0,50
Finansielle omkostninger -1,40 -4 -4   -1,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.