Össur

(OSSR)
ISIN: IS0000000040

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 50,30 19 15 34 16,30
Nettoomsætning 414,80 144,90 131 275,90 138,90
Nettoresultat 34,50 13,20 10,20 23,40 11,10
Resultat før skat (EBT) 46,40 17,70 13,80 31,50 14,90
Bruttoresultat 257,90 89,20 81,70 170,80 87,10
Finansielle indtægter 1,40 0,50 0,60 1 0,50
Finansielle omkostninger -4 -1,20 -1,30 -2,50 -1,40

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 480,30 467,90 449 467,90 480,30
Egenkapital (aktionærers andel) 479,90 467,30 448,30 46,70 479,90
Aktiekapital 115,30   124,80   115,30
Passiver i alt (balancesum) 777,60 773,30 747,30 773,30 777,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 114,20 113,80 101,60 113,80 114,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 183 191,70 196,80 191,70 183
Immaterielle aktiver 45,20 45,40 44,70 45,40 45,20
Materielle aktiver 54,60 54,30 52,70 54,30 54,60
Finansielle aktiver 18,30 17,20 17,30 17,20 18,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 552,50 544,80 532 544,80 552,50
Vare- og driftsbeholdninger 84,30 80,50 80,10 80,50 84,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 85,10       85,10
Likvide beholdninger 34,70 38,60 34,80 38,60 34,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 225,10 228,50 215,30 228,50 225,10
Aktiver i alt 777,60 773,30 747,30 773,30 777,60
Minoriteter (egenkapital) 0,50   0,70   0,50

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 12,10 13 11 12,30 11,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 50,30 19 15 34 16,30
Nettoomsætning 414,80 144,90 131 275,90 138,90
Nettoresultat 34,50 13,20 10,20 23,40 11,10
Resultat før skat (EBT) 46,40 17,70 13,80 31,50 14,90
Bruttoresultat 257,90 89,20 81,70 170,80 87,10
Finansielle indtægter 1,40 0,50 0,60 1 0,50
Finansielle omkostninger -4 -1,20 -1,30 -2,50 -1,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.