Össur

(OSSR)
ISIN: IS0000000040

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 158,20 141,60 299,80 414,80 568,60
Bruttoresultat 99,10 88,50 187,60 257,90 354,80
EBIT 26,10 14 40,10 50,30 74,80
Resultat før skat (EBT) 25,50 13,50 39 46,40 68,70
Nettoresultat 19,70 10,30 30 34,50 57,70
Finansielle indtægter 1 0,50 0,90 1,40 0,90
Finansielle omkostninger -2,50 -1,40 -2,80 -4 -4

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 499,50 496,80 499,50 480,30 500,50
Egenkapital (aktionærers andel) 498,90 496,30 498,90 479,90 499,90
Aktiekapital 102,70 104,40 102,70 115,30 113,50
Passiver i alt (balancesum) 795,90 812,20 795,90 777,60 793
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 92,30 97,20 92,30 114,20 126,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 204 218,20 204 183 165,70
Immaterielle aktiver 406,90 47 406,90 45,20 459,70
Materielle aktiver 58,70 58,50 58,70 54,60 56
Finansielle aktiver 7 7,10 7 18,30 7,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 550,30 567,10 550,30 552,50 560,80
Vare- og driftsbeholdninger 87,50 88,20 87,50 84,30 82,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 100,40   100,40 85,10 93,10
Likvide beholdninger 38,10 41,90 38,10 34,70 37,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 245,50 245,10 245,50 225,10 232,20
Aktiver i alt 795,90 812,20 795,90 777,60 793
Minoriteter (egenkapital) 0,60 0,50 0,60 0,50 0,50

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 17 10 13 12,10 13
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   61     63
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   12     12

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 158,20 141,60 299,80 414,80 568,60
Bruttoresultat 99,10 88,50 187,60 257,90 354,80
EBIT 26,10 14 40,10 50,30 74,80
Resultat før skat (EBT) 25,50 13,50 39 46,40 68,70
Nettoresultat 19,70 10,30 30 34,50 57,70
Finansielle indtægter 1 0,50 0,90 1,40 0,90
Finansielle omkostninger -2,50 -1,40 -2,80 -4 -4