Nordea Bank

(NDA SEK)
ISIN: SE0000427361

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Aktionærers andel af resultat 820 2.407 3.048 828 743
Nedskrivninger på udlån -40 -298 -369 -79 -106
Netto renteindtægter 1.053 3.557 4.666 1.185 1.175
Nettoresultat 820 2.419 3.048 832 743
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.110 3.500 4.368 1.169 1.116
Samlede driftsindtægter 2.315 7.241 9.469 2.373 2.407
Samlede driftsomkostninger -1.205 3.741 -5.102 -1.204 -1.291
Netto gebyr- og provisionsindtægter 770 2.530 3.369 814 850
Ordinært resultat 1.070 3.202 3.998 1.090 1.010
Nettoresultat af poster til dagsværdi 441 1.093 1.328 357 361

Balance

  2018Q1 2017Y 2017Q1 2016Y 2015Y
Egenkapital 4.050 33.316 31.077 32.410 31.032
Aktiekapital 31.056 4.050 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 580.189 581.612 650.272 615.659 646.868
Egenkapital (aktionærers andel)   33.316   32.409 31.031
Indlån   172.434   174.000 193.300
Udlån   310.158   317.700 340.900

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 19,80 19,20 19,20 19,20 18,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Aktionærers andel af resultat 820 2.407 3.048 828 743
Nedskrivninger på udlån -40 -298 -369 -79 -106
Netto renteindtægter 1.053 3.557 4.666 1.185 1.175
Nettoresultat 820 2.419 3.048 832 743
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.110 3.500 4.368 1.169 1.116
Samlede driftsindtægter 2.315 7.241 9.469 2.373 2.407
Samlede driftsomkostninger -1.205 3.741 -5.102 -1.204 -1.291
Netto gebyr- og provisionsindtægter 770 2.530 3.369 814 850
Ordinært resultat 1.070 3.202 3.998 1.090 1.010
Nettoresultat af poster til dagsværdi 441 1.093 1.328 357 361

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.