Nordea Bank

(0JNL)
ISIN: SE0000427361

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Aktionærers andel af resultat 2.407 3.048 828 743 839
Nedskrivninger på udlån -298 -369 -79 -106 -113
Netto renteindtægter 3.557 4.666 1.185 1.175 1.197
Nettoresultat 2.419 3.048 832 743 844
Resultat før nedskrivninger på udlån 3.500 4.368 1.169 1.116 1.215
Samlede driftsindtægter 7.241 9.469 2.373 2.407 2.461
Samlede driftsomkostninger 3.741 -5.102 -1.204 -1.291 -1.246
Netto gebyr- og provisionsindtægter 2.530 3.369 814 850 866
Ordinært resultat 3.202 3.998 1.090 1.010 1.102
Nettoresultat af poster til dagsværdi 1.093 1.328 357 361 375

Balance

  2017Y 2017Q1 2016Y 2015Y
Egenkapital 33.316 31.077 32.410 31.032
Egenkapital (aktionærers andel) 33.316   32.409 31.031
Aktiekapital 4.050 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 581.612 650.272 615.659 646.868
Indlån 172.434   174.000 193.300
Udlån 310.158   317.700 340.900

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2017H1
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 19,20 19,20 19,20 18,80 19,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Aktionærers andel af resultat 2.407 3.048 828 743 839
Nedskrivninger på udlån -298 -369 -79 -106 -113
Netto renteindtægter 3.557 4.666 1.185 1.175 1.197
Nettoresultat 2.419 3.048 832 743 844
Resultat før nedskrivninger på udlån 3.500 4.368 1.169 1.116 1.215
Samlede driftsindtægter 7.241 9.469 2.373 2.407 2.461
Samlede driftsomkostninger 3.741 -5.102 -1.204 -1.291 -1.246
Netto gebyr- og provisionsindtægter 2.530 3.369 814 850 866
Ordinært resultat 3.202 3.998 1.090 1.010 1.102
Nettoresultat af poster til dagsværdi 1.093 1.328 357 361 375

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.