Nordea Bank

(NDA SE)
ISIN: FI4000297767

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Aktionærers andel af resultat 1.058 820 1.905 2.407 3.048
Nedskrivninger på udlån -59 -40 -99 -298 -369
Netto renteindtægter 1.073 1.053 2.126 3.557 4.666
Nettoresultat 1.058 820 1.905 2.419 3.048
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.387 1.110 2.497 3.500 4.368
Samlede driftsindtægter 2.541 2.315 4.856 7.241 9.469
Samlede driftsomkostninger -1.154 -1.205 -2.359 3.741 -5.102
Netto gebyr- og provisionsindtægter 800 770 1.570 2.530 3.369
Ordinært resultat 1.328 1.070 2.398 3.202 3.998
Nettoresultat af poster til dagsværdi 260 441 701 1.093 1.328

Balance

  2018Q1 2017Y 2017Q1 2016Y 2015Y
Egenkapital 4.050 33.316 31.077 32.410 31.032
Aktiekapital 31.056 4.050 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 580.189 581.612 650.272 615.659 646.868
Egenkapital (aktionærers andel)   33.316   32.409 31.031
Indlån   172.434   174.000 193.300
Udlån   310.158   317.700 340.900

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Q3
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 19,90 19,80 19,90 19,20 19,20
Solvensprocent (kapitalprocent) 25,40   25,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Aktionærers andel af resultat 1.058 820 1.905 2.407 3.048
Nedskrivninger på udlån -59 -40 -99 -298 -369
Netto renteindtægter 1.073 1.053 2.126 3.557 4.666
Nettoresultat 1.058 820 1.905 2.419 3.048
Resultat før nedskrivninger på udlån 1.387 1.110 2.497 3.500 4.368
Samlede driftsindtægter 2.541 2.315 4.856 7.241 9.469
Samlede driftsomkostninger -1.154 -1.205 -2.359 3.741 -5.102
Netto gebyr- og provisionsindtægter 800 770 1.570 2.530 3.369
Ordinært resultat 1.328 1.070 2.398 3.202 3.998
Nettoresultat af poster til dagsværdi 260 441 701 1.093 1.328