Nordea Bank

(NDA SEK)
ISIN: SE0000427361

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Aktionærers andel af resultat 2.407 743 839 1.587 828
Nedskrivninger på udlån -298 -106 -113 -219 -79
Netto renteindtægter 3.557 1.175 1.197 2.372 1.185
Nettoresultat 2.419 743 844 1.587 832
Resultat før nedskrivninger på udlån 3.500 1.116 1.215 2.331 1.169
Samlede driftsindtægter 7.241 2.407 2.461 4.868 2.373
Samlede driftsomkostninger 3.741 -1.291 -1.246 -2.537 -1.204
Netto gebyr- og provisionsindtægter 2.530 850 866 1.716 814
Ordinært resultat 3.202 1.010 1.102 2.112 1.090
Nettoresultat af poster til dagsværdi 1.093 361 375 736 357

Balance

  2017Q1 2016Y 2015Y 2014Y
Egenkapital 31.077 32.410 31.032 29.837
Aktiekapital 4.050 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 650.272 615.659 646.868 669.342
Egenkapital (aktionærers andel)   32.409 31.031 29.837
Indlån   174.000 193.300 197.254
Udlån   317.700 340.900 348.085

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 19,20 19,20 18,80 19,20 19,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital)          
Solvensprocent (kapitalprocent)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Aktionærers andel af resultat 2.407 743 839 1.587 828
Nedskrivninger på udlån -298 -106 -113 -219 -79
Netto renteindtægter 3.557 1.175 1.197 2.372 1.185
Nettoresultat 2.419 743 844 1.587 832
Resultat før nedskrivninger på udlån 3.500 1.116 1.215 2.331 1.169
Samlede driftsindtægter 7.241 2.407 2.461 4.868 2.373
Samlede driftsomkostninger 3.741 -1.291 -1.246 -2.537 -1.204
Netto gebyr- og provisionsindtægter 2.530 850 866 1.716 814
Ordinært resultat 3.202 1.010 1.102 2.112 1.090
Nettoresultat af poster til dagsværdi 1.093 361 375 736 357

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.